Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wełnianego COBR, Łódź, ul. Wierzbowa 46/48 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku ul.Ratuszowa 11 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych / w upadłości/ Pieniężno 14 – 520 ul. Sienkiewicza 36 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Delegatura w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1 82 – 300 Elbląg tel. 055/ 233 70 01 lub 055/ 233 75 01 dokumenty osobowe i płacowe
Centralny Zarząd Przemysłu Włókien Chemicznych Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Centralny Zarząd Przemysłu Torfowego Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe (dokumentacji płacowej brak) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Przemysłu Piekarniczego Warszawa oraz Teren Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Przemysłu Motoryzacyjnego, Warszawa, ul. Wileńska 2/4 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Przemysłu Metali Niezależnych ul.Dąbrowskiego 22 Katowice Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Biuro Reklamy (podległe Telewizji Polskiej) Telewizja Polska S.A. 00-999 Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 17 Dokumenty kadrowe i płacowe
Dom Pomocy Społecznej Pawlikowice Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe
DOMINO Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Kraków ul. Wielicka 25 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Przedsiębiorstwo Usług Transportowych w Łęgajnach Barczewo 11 – 010 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Zagraniczne Wibaldi w Unisławiu Śląskim Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 271 1984-1987 Akta osobowe, listy płac
Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Elektrycznych, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Przemysłu Konfekcji Technicznej, Warszawa, ul. Inflancka 6 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe (brak dokumentów płacowych) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Przemysłu Gastronomicznego, Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe (brak dokumentacji płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Przemysłu Elektrotechnicznego, Warszawa, Al. Ujazdowskie Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Portów Ministerstwa Żeglugi Pl.Trzech Krzyży Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Centralny Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych ul. Wspólna 30 Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „TRANSROL” w Ełku Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Cementownia „WYSOKA” ul.Fabryczna 1 Wysoka Fabryka Cementu „Wysoka” Sp.z o. o. ul.Fabryczna 1 42-457 Wysoka dokumenty kadrowe i płacowe
Cegielnia w Sztutowie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach Archiwum Państwowe w Siedlcach 73 1946 – 1948 listy płac z 1946 r., sprawy osobowe z 1948r., niekompletne
Dyrekcja Lasów Państwowych 479/II 1916-1941 Akta osobowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „Transrol” Malbork 82 – 200 ul. Koszykowa 9 Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Centrala Nasienna Otok Szczecińska Centrala Nasienna Sp. z o.o. ul.Ku Słońcu 23 71 - 073 Szczecin tel.(0-91) 484 89 91 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Usługowo–Transportowe „TOM – AL.” Poznań ul. Palacza 3 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1964 r.)
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa - Lidzbark 11 – 100 ul. Lenina 30 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Komunalnego „Transbud” Olsztyn 10 – 410 ul. Towarowa 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Warszawa” Zakład Zaplecza Technicznego(OZT) Al.Krakowska 61 Warszawa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1953 - 1991 (uczniów i pracowników administracji szkoły przyzakładowej)
Centralny Zarząd Weterynarii Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych ul.Jaracza 4 Częstochowa Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o. ul.Jaracza 4 42-200 Częstochowa tel.324-17-44 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Warszawa” Oddział Marywilska Warszawa, Marywilska 34 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1980- 1995
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Wałbrzych” Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud–Tarnów” Małopolski Urząd Wojewódzki Oddział Zamiejscowy w Tarnowie Al. Solidarności 5 – 9 33 – 100 Tarnów tel. 21 – 38 – 06 w. 409 Akta zakładowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD–Rzeszów” w Rzeszowie ul. Krasickiego 54 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 31 – 049 Rzeszów dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Dynamit Aktion Gesellschaft Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 2440 1940-43 płacowa
Cegielnia w Olszynie Lunańskiej Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Cegielnia w Kamiennej Górze Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Centrala Nasienna Kraków Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp.z o.o. ul.Zbożowa 4 30 -002 Kraków Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Przemyśl” ul.Herberta 16 37-700 Przemyśl Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul.Słowackiego 104 37-700 Przemyśl tel.24-18, 24-81 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD–Piła” Piła Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1981 - 1992)
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Opole” Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Kielce” Archiwum Prywatne „Usługi Archiwalne s.c” Mgr H.Kowalczyk 25-356 Kielce ul.Zagórska 66/16 tel. 40-203 dokumenty kadrowe i płacowe
Centralny Zarząd Przemysłu Artykułów Elektrotechnicznych, Warszawa, ul.Krucza Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa niekompletna. 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Przedsiębiorstwo Usług Rolniczych PGR Czermin Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Biuro Projektów i Dostaw Inwestycyjnych „METALCHEM” ul. Światowida 8 b Gliwice Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Transportowo–Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD–Elbląg” Elbląg 82 – 300 ul. Malborska 5 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Delegatura w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1 82 – 300 Elbląg tel. 055/ 233 70 01 lub 055/ 233 75 01 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD–Białystok” Białystok 15 – 102 ul. Kombatantów 4 Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży ul. Spokojna 9 B 18 – 400 Łomża Tel. (086) 216 03 30 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD” Wadowice ul.Legionów 20 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Centrala Spółdzielni Spożywców “Społem” w Warszawie Oddział Okręgowy w Rzeszowie Archiwum Państwowe w Przemyślu 541 1940-1950 listy płac
Centrala Spółdzielni Spożywców “Społem” Oddział Okręgowy w Łomży Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży ul. Legionów 36 18-400 Łomża 238 1945-1950 Tylko osobowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD” w Bielsku Podlaskim ul. Rejonowa 10 Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży ul. Spokojna 9 B 18 – 400 Łomża Tel. (086) 216 03 30 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD” w Augustowie (dawniej – Przeds. Transp.-Sprzętowe Budownictwa „Transbud – Białystok” Ekspozytura w Suwałkach) Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD” Łódź, ul. Górnicza 18/36 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD” 42-200 Częstochowa ul.Hallera 1 (dawna ul. Żabolickiego) Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud” /w upadłości/ Kwidzyń 82- 500 ul. Lotnicza 1 Archiwum Rotacyjne „Ład” Stowarzyszenie Archiwistów Polskich ul. Idzikowskiego 1 87 – 100 Toruń tel. 056/ 654 84 41 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „TRANSBUD-Sławków” Sławków, ul.Walcowni 1 woj. Krakowskie Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1978- 1995