Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli; Bydgoszcz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe z lat 1959-1974 SEke 610A-23/05
Zespół Szkół Nr 2 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Skórzane dla Pracujących Pomorskich Zakładów Przemysłu Skórzanego, Bydgoszcz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe i listy płac z lat 1963-1991 SEke 610A-23/05
Studium Nauczycielskie - Bydgoszcz Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe i listy płac z lat 1975-1993 SEke 610A-23/05
Brygada Remontowo-Budowlana, Toruń ul. Idzikowskiego 12 Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe i listy płac z lat 1980-1985 SEke 610A-23/05
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Toruń ul. Rudacka Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 akta osobowe z lat 1981-1996, dokumentacja płacowa z lat 1977 -1996 SEke 610A-23/05
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy i kartoteki płac z lat 1982 - 1988 SEke 610A-23/05
Miejski Zepół Ekonomiczno- Administarcyjny Szkół - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy płac z lat 1982 - 1992 SEke 610A-23/05
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Scentralizowanej Obsługi Budżetowej - Toruń Zakładowe Archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu, 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2; tel. (0-52) 34 97 635 listy płac z lat 1992-1996 SEke 610A-23/05