Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
ENERGOPOL-TRADE-OLSZTYN Spółka z o.o., 10-406 Olsztyn, ul. Lubelska 46 Składnica akt "Archiwalia" Spółka z o.o. Młyn Idzbarski 2, 14-100 Ostróda tel/fax: (89) 646-03-56, Biuro Obsługi Klienta ul. Czarnieckiego 14A, 14-100 Ostróda 1994-2002 osobowo-płacowa 992700/6116/37/2013/SAK/1
AWUTEX Spółka cywilna /n11-100 Lidzbark Składnica akt "Archiwalia" Spółka z o.o. Młyn Idzbarski 2, 14-100 Ostróda tel/fax: (89) 646-03-56, Biuro Obsługi Klienta ul. Czarnieckiego 14A, 14-100 Ostróda 1993-2001 osobowo-płacowa 992700/6116/37/2013/SAK/1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SCHUTEX" Spółka cywilna/n83-033 Gołębiewo Średnie 29 Składnica akt "Archiwalia" Spółka z o.o. Młyn Idzbarski 2, 14-100 Ostróda tel/fax: (89) 646-03-56, Biuro Obsługi Klienta ul. Czarnieckiego 14A, 14-100 Ostróda 1993-2001 osobowo-płacowa 92700/6116/37/2013/SAK/1
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (PPOZ), 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2 Składnica akt "Archiwalia" Spółka z o.o. Młyn Idzbarski 2, 14-100 Ostróda tel/fax: (89) 646-03-56, Biuro Obsługi Klienta ul. Czarnieckiego 14A, 14-100 Ostróda 1997-VIII 20020 osobowo-płacowa 992700/6116/37/2013/SAK/1 i 992700/611/557/2015-SAK
Olsztyńska Giełda Towarowo-Pieniężna S.A. /n10-458 Olsztyn/nul. K. Wyszyńskiego 3 Składnica akt "Archiwalia" Spółka z o.o. Młyn Idzbarski 2, 14-100 Ostróda tel/fax: (89) 646-03-56, Biuro Obsługi Klienta ul. Czarnieckiego 14A, 14-100 Ostróda 1994-1999 osobowo-płacowa 992700/6116/37/2013/SAK/1
Spółdzielnia Mieszkaniowa "SZESTNO" Składnica akt "Archiwalia" Spółka z o.o. Młyn Idzbarski 2, 14-100 Ostróda tel/fax: (89) 646-03-56, Biuro Obsługi Klienta ul. Czarnieckiego 14A, 14-100 Ostróda 1996-2000 osobowo-płacowa 992700/6116/37/2013/SAK/1
Kółkowy Zakład Usług Rolnych Biała Podlaska Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18; /ne-mail: info@archiwumdepozytowe.pl;/nwww.archiwumdepozytowe.pl osobowo-płacowa 992700/6116/56/2012/SAK/WJ
FREZAMET Spółka z o.o./n43-180 Orzesze,/nul. Wiejska 16 Archiwum Usługowe "AKTA" Spółka z o.o./n98-200 Sieradz, ul. Reja 1 B/ntel. (43) 822-74-01, 822-79-14/n osobowo-płacowa 992700/6116/28/2013/SAK/WJ
Kutnowskie Zakłady Młynarskie Spółka z o.o.,/n99-300 Kutno, ul. Przemysłowa Archiwum Usługowe "AKTA" Spółka z o.o./n98-200 Sieradz, ul. Reja 1 B/ntel. (43) 822-74-01, 822-79-14/n osobowo-płacowa 992700/6116/28/2013/SAK/WJ
Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "WI-MA" S.A.,/n92-318 Łódź, ul. Piłsudskiego 135 Archiwum Usługowe "AKTA" Spółka z o.o./n98-200 Sieradz, ul. Reja 1 B/ntel. (43) 822-74-01, 822-79-14/n osobowo-płacowa 992700/6116/28/2013/SAK/WJ
"ELBAR" Spółka z o.o./n99-200 Krzyżanów,/nMalewo 7 Archiwum Usługowe "AKTA" Spółka z o.o./n98-200 Sieradz, ul. Reja 1 B/ntel. (43) 822-74-01, 822-79-14/n osobowo-płacowa 992700/6116/28/2013/SAK/WJ
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Spółka z o.o./n42-200 Częstochowa,/nul. Legionów 90/100 Archiwum Usługowe "AKTA" Spółka z o.o./n98-200 Sieradz, ul. Reja 1 B/ntel. (43) 822-74-01, 822-79-14/n osobowo-płacowa 992700/6116/28/2013/SAK/WJ
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Aleksandria Niedziałówska,/n22-350 Alekssandria Niedziałowska/n(woj. lubelskie, powiat Chełm) Centrum Handlowe "WSCHÓD" S.A. 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 22C /nMiejsce przechowywania dokumentacji: 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102 tel. (82) 565-45-34, fax: (82) 565-20-59 1989-1996 osobowo-płacowa 992700/6116/26/2013/SAK/WJ
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pawłów,/n22-172 Pawłów (woj. lubelskie, powiat Chełm) Centrum Handlowe "WSCHÓD" S.A. 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 22C /nMiejsce przechowywania dokumentacji: 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102 tel. (82) 565-45-34, fax: (82) 565-20-59 1979-1989 osobowo-płacowa 992700/6116/26/2013/SAK/WJ
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Jedność" w Święcicy,/n22-150 Wierzbica/n(woj. lubelskie, powiat Chełm) Centrum Handlowe "WSCHÓD" S.A. 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 22C /nMiejsce przechowywania dokumentacji: 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102 tel. (82) 565-45-34, fax: (82) 565-20-59 1979-1993 osobowo-płacowa 992700/6116/26/2013/SAK/WJ