Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Szpitalewski Spółka z o.o. w likwidacji,/n47-300 Steblów,/nul. Ligonia 5 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
Stocznia Elbląg Spółka z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Browarna 83 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com 1945-2004 akta osobowe z lat 1945-2003, kartoteki wynagrodzeń z lat 1978-2003, karty zasiłkowe z lat 1980-2004, listy płac z lat 1978-2001 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego im. M. Kopernika /n14-530 Frombork Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe z lat 1954-2006,/nkartoteki wynagrodzeń z lat 1959-2006,/nkarty zasiłkowe z lat 1995-listy płac z lat 1968-2006,/n 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Schumacher Polska Spółka z o.o./n14-260 Lubawa, ul. Kopernika 67 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe i kartoteki wynagrodzeń z lat 1993-2007,/nlisty płac umowy zlecenia z lat 1993-2006,/numowy o dzieło i zlecenia z lat 1999-2007 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Rolnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska Malbork Archiwum INWEST-EKO-SYSTEM Spółka z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 24i, tel. (55) 641-99-36, fax (55) 648 69 85 akta osobowe z lat 1990-2006, deklaracje rozliczeniowe ZUS z lat 1999-2010, kartoteki zarobkowe z lat 2008-2011, listy płac z lat 1990-2010 992700/6116/61/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HIT" Elbląg, ul. Grunwaldzka Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com kartoteki zarobkowe i listy płac z 2005 roku 992700/6116/61/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "NOWAX" /nKwidzyn, ul. Racławicka 15 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com akta osobowe, dokumentacja płacowa, kartoteki zarobkowe, karty zasiłkowe i listy płac z lat 1996-1999/n 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Zakład Konstrukcji Aluminiowych Spółka z o.o. w likwidacji, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1999-2007 dokumentacja płacowa z lat 1999-2002, osobowa z lat 1999-2000, inna z lat 1999-2007 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji ERGBUD Spółka z o.o. w upadłości, 39-205 Pustków, Pustków 3 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1963-2005 płacowa z lat 1995-2005, osobowa z lat 1963-2002, inna z lat 1972-2000 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Handlowe AUTEX Spółka z o.o. w upadłości, 39-200 Dębica, ul. Tetmajera 2a Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-2005 płacowa z lat 1992-2005, osobowa z lat 1992-2004, inna z lat 1992-2005 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe GRAND w upadłości, 37-100 Łańcut, ul. M.C. Skłodowskiej 13 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1993-2005 osobowo-płacowa i inna 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo Handlowe MODUS Spółka z o.o. w upadłości, 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-2003 płacowa z 1998 roku, inna z lat 1991-2003 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w upadłości w Wietlinie, 37-543 Laszki, Wietlin 1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1960-2000 osobowa 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
SEMAKO-CD LOCUM Sp. z o.o., 35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 2 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1973-2007 płacowa z lat 1974-2007, osobowa z lat 1973-2007, inna z lat 1993-2007 992700/6116/37/2012/SAK/WJ; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Budostal-1 S.A., 30-969 Kraków, Os. Bohaterów Września 80 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1954-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122