Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PPH MEBLOMAX s.c. - Łabunie k/Zamościa EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o./n20-234 Lublin/nul. Mełgiewska 152/ntel.(81) 749-65-60/nfax:(81) 874-96-61/ne-mail: emiks@emiks.pl,/nwww.emiks.pl akta 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
JANÓW Spółka z o.o./n92-410 Łódź/nul. Janowska 1A TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1993-1998 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
CONINO Spółka z o.o./n01-466 Warszawa/nul. Budy 7/78 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2007-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Kolejowa 6 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne, 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1949-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
GLOBAL BUSINESS CENTER Spółka z o.o./n00-613 Warszawa/nul. Chałubinskiego 8 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2003-2012 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
GINEZA MEDIA GROUP Spółka z o.o./n02-677 Warszawa/nul. Opaczewska 44/18 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
DYNAMIC Spółka z o.o. TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2009-2012 osobowo-płacowa 92700/6116/29/2012/SAK
Euro Commerz - Dom Handlowy Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 24-105 Motoga, Motoga 25 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (81) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK
FASHION GROUP RETAIL Spółka z o.o./n03-938 Warszawa/nul. Zwycięzców 28 lok. 28 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2011 rok płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Bagatelka - Janina Buraczewska TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1990-1997 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
Internika s.c. - Tadeusz Karpiński, Jacek Czajkowski TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1996-1998 osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/SAK
KTP Samochody s.c. - Tomasz Pietrzak, Konrad Paśniewski TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 2003 rok osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/3
Centrum Książki Edukacyjnej - Robert Frey TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102 tel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) 1995 rok osobowo-płacowa 992700/6116/29/2012/3
"POLMAP" Spółka z o.o. /n61-896 Poznań,/nul. Towarowa 39/43/n Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Centrala: ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń tel. (56) 650-11-00 e-mail: ksc@polski-cukier.pl www.polski-cukier.pl Miejsce Wykonywania Działalności 09-408 Płock ol. W. Witosa 1 1992-2007 osobowa 992700/6116/57/2012/SAK/WJ/2
"FIS" Spółka z o.o. ul. Lubelska 50,/n35-233 Rzeszów Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Centrala: ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń tel. (56) 650-11-00 e-mail: ksc@polski-cukier.pl www.polski-cukier.pl Miejsce Wykonywania Działalności 09-408 Płock ol. W. Witosa 1 1996-2006 osobowa 992700/6116/57/2012/SAK/WJ/2