Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Państwowe Zakłady Samochodowe, Gliwice GLIMAG S.A.; 44-100 Gliwice ul. Karolinki 58 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15./06
Wagonownia, Zakład Przewozów Pasażerskich, Częstochowa Oddziałowe Archiwum Dokumentacji Kolejowej, Archiwum Obszarowe ul. Asnyka 32, 40-969 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ŚWIT, Czeladź Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy , Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Zakład Elektroenergetyki Kolejowej, Czechowice-Dziedzice Oddziałowe Archiwum Dokumentacji Kolejowej, Archiwum Obszarowe, ul. Asnyka 32, 40-969 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1984-1993 SEke 610A-15/06
Budowlana Spółdzielnia Pracy "RZEMIEŚLNIK",Cieszyn/n Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Budowlana Spółdzielnia Pracy "KOSBUD", Cieszyn Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Usługowa Spółdzielnia Pracy, Chrzanów (Kadłubek), Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-placowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Spółdzielnia Pracy "Czystość", Chorzów Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Usługowa Spółdzielnia Pracy "Osado-Czyszczenie", Bytom Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Spółdzielnia Pracy /nInżynieryjno-Handlowa, Bytom Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Spółdzielnia Pracy "KONSBUD", Bytom Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna ul.Skośna 16, 30-383 Kraków tel:(012) 2620179 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/27/2009/SEke
Spółdzielnia Pracy "BUDOWA", Bytom Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna ul. Skośna 16,30-383 Kraków tel:(012) 2620179 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610/27/2009/SEke
Spółdzielnia Niewidomych "BYTOMIANKA", Bytom, ul. Konstytucji 141 a Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/27/2009/SEke; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Obuwnicza Spółdzielnia Pracy "DOBROBYT", Bytom Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna ul.Skośna 16,30-383 Kraków tel:(012)26 20 179 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/27/2009/SEke
AGRODETAL Sp. z. o.o., ul. Szczecińska 32, 75-137 Koszalin Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2004-2005 SEke 610-124/03
TEXLANA Sp. z o.o., ul. Piastowska 1, 75-400 Koszalin Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa z lat 2001-2006, dokumentacja osobowa z lat 2001-2005 SEke 610-124/03
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Pyskowicka 6, 41-807 Zabrze Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 20, , fax:204 32 96; www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1945-2005, dokumentacja płacowa z lat 1976 - 2004 SEke 610A-107/03
Kombinat Budownictwa Miejskiego "WSCHÓD",Warszawa Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "HOLDBUD", Warszawa ul. Mycielskiego 20, tel. 810 47 95 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-16/06
Katowickie Restauracje Dworcowe "ORBIS", Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Przedsiębiorstwo Obrotu Tow. i Przer.Mat. "ELEKTROMET", Gliwice Zakład Usług Archiwalnych Wiśniowiecki ul. Wyszyńskiego 12/4; 44-100 Gliwice; tel. 231 09 40 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06