Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
„KAMBUD" Przedsiębiorstwo Produkcji i Eksportu - Kamieniołomy Śląskie (1949-51); Zarząd Przemysłu Kamienia Budowlanego (1951-53); Centralny Zarząd Przemysłu Kamienia Budowlanego (1953-58); Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego (1958-72); Kombinat Przemysłu Kamienia Budowlanego (1972-90); Bystrzyckie Zakł. Kamienia Budowlanego w Stroniu Śląskim (późn. Strońskie ZKB); Nowotarskie Zakłady Kam. Bud. w Szaflarach k. Nowego Targu i. Wrocławskie ZKB we Wrocławiu (UWAGA: akta osobowe i kartoteki zostały przekazane do Archiwum Ministerstwa Gospodarki w WARSZAWIE Plac Trzech Krzyży 3/5) - Kraków ul. Wapienna 2 oraz ul. Morawskiego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Zakład Transportu i Usług Motoryzacyjnych - Kraków, al. Pokoju 78 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicy 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
CER-TECH Spółka z o.o., Opoczno, Plac Strażacki 1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1994-2005 osobowa z lat 1995-2005, płacowa z lat 1994-2003 992700/611/748/2015-SAK; UNP: 2017-00026845, 2017-00188672
Baza Sprzętu Zjednoczenia Robót Inżynieryjnych Budownictwa Miejskiego, Kraków ul. Krzywdy 17 (lata 1954-60) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009