Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Słupsku Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Nasienne CENTRALA NASIENNA w Bytowie Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lęborku Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Człuchowie Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Bytowie Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Port Lotniczy w Słupsku Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Gwardyjski Klub Sportowy GRYF w Słupsku Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowio-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Zespół Szkół Medycznych nr 3 im. M. Curie Skłodowskiej ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Zakład Transportu Przemysłu Spożywczego ul. Na Stępce 2a w Gdańsku - wcześniej: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Zakład Transportu (od 01.10.1975 r.), Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Transportu Przemysłu Spożywczego (od 01.07.1990 r.), Zakład Transportu Przemysłu Spożywczego (od 01.12.1991r.) Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Zakłady Techniki Medycznej w Gdańsku ul. Długie Ogrody 28, 80-765 Gdańsk - wcześniej: Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Gdańsku ul. Toruńska 20, a wcześniej biuro na ul. Świętojańska 66a oraz warsztat na ul. Zakopiańska 57 Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojedwódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Zakłady Obrotu Zbożami Importowanymi i Eksportowanymi PZZ w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Wytwórnia Uszczelek MORPAK Przedsiębiorstwo Państwowe w likwidacji ul. Grunwaldzka 219, 80-266 Gdańsk (akta zespołu likwidacyjnego) Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta zespołu likwidacyjnego 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gdańsku ul. 3 Maja 9A, 80-958 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego w Gdańsku ul. Grunwaldzka 216 - poprzednio: Dyrekcja Państwowego Przemysłu Miejscowego na Województwo Gdańske oraz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wojewódzki Zarząd Przemysłu Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 tylko akta osobowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Wytwórnia Uszczelek MORPAK Przedsiębiorstwo Państwowe w likwidacji ul. Grunwaldzka 219, 80-266 Gdańsk (akta osobowo-płacowe) Akta Archiwa Sp. z o.o. ul. Wodnika 50, Gdańsk tel. 58 555-10-89, 69 122-09-40 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Gdańsku ul. Długi Targ 39/40 wcześniej WDI; Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli "PÓŁNOC i POŁUDNIE" Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Stocznia im. Conrada-Korzeniowskiego ul. Sienna 45, 80-605 Gdańsk - wcześniej Stocznia Stogi Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 7 Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 1979-1992 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Spółka Wodno-Ściekowa ŻUKOWO w Żukowie ul. Polna 67 Żukowo - wcześniej Spółka Wodna w Żukowie Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS w Gdańsku ul. Brzegi 50/51, 80-045 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL w Pruszczu Gdańskim ul. M. Fornalskiej 35 - wcześniej: Regionalne Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Pruszczu Gdańskim (do 1976 r.); Regionalne Kierownictwo Robót Wodno-Melioracyjne w Pruszczu Gdańskim (w latach 1960-1969) Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM ul. Chmielna 47/52, 80-748 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Turystyczne i Stadnina Koni KASZUNBSKI BÓR gm. Studzienice, 77-143 Somoniny Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Usług Informatyczno-Wdrożeniowych CEKAR w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 - wcześniej: Ośrodek Elektronicznego Przetwarzania Danych Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie Zakład Roliczeń Zmechanizowanych w Gdańsku ul. Waryńskiego 36; Centrum Komputeryzacji Rynku CEKAR w Warszawie Zakład w Gdańsku ul. Kliniczna 2a; Przedsiębiorstwo Usług Informatyczno Wdrożeniowych CEKAR w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 w likwidacji Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Usług Transportowo-Sprzętowych w likwidacji ul. Łukasiewicza 3, 83-000 Pruszcz Gdański od 1991 roku akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Usług Transportowo-Sprzętowych w likwidacji ul. Łukasiewicza 3, 83-000 Pruszcz Gdański ALBRA Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Dzielna 23, tel. (58) 349-43-41, 602-813-503, 609-119-806 sprzed 1991 roku dokumenty sprzed 1991 roku 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Państwowe POLMOZBYT w Gdańsku ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Motoryzacji w Gdańsku al. Gen. J. Hallera 132 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Państwowe POLMOZBYT w Gdańsku ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk (tylko akta z okresu likwidacji) Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 dokumenty z zespołu likwidacyjnego 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdańsku ul. Wałowa 23, 80-858 Gdańsk - wcześniej: Oddział Remontowy (Naprawczy) Państwowej Komunikacji Samochodowej PKS w Gdańsku Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Oddział Remontowy (Naprawczy) Państwowej Komunikacji Samochodowej PKS w Gdańsku akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę ELWOD w Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej 223/225 Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa ul. Jedności Robotniczej 223/225, Gdańsk Orunia Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa ul. Jaśkowa Dolina 26, Gdańsk Wrzeszcz Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa ul. Rutkowskiego 26, Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi ELTOR w likwidacji ul. Jedności Robotniczej 223/225, Gdańsk - wcześniej: Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa w Gdańsku ul. Lendziona 1 (1951-1952); Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa w Gdańsku ul. Rutkowskiego 26 (1953-1956); Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 26 (1957-1959); Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa Gdańsk Orunia ul. Jedności Robotniczej 223/225 (1960-1969); Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę ELWOD w Gdańsku ul. Jedności Robotniczej 223/225 (1970-1973); Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa ELTOR w Gdańsku ul. Jedności Robotniczej 23/225 (1974-1994) Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Gdańskie Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa ul. Lendziona 1, Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka Urządzeń Budowlanych ZREMB w Gdańsku ul. Trakt Św. Wojciecha 31/37, 80-044 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacower 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego wcześniej Ośrodek Analiz i Promocji Zdrowia Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774
Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk Archiwum Zakładowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; tel. (58) 307-77-42, 307-74-97 akta osobowo-płacowe 992700/611/1231/2018-SAK-WJ; UNP: 2018-00136774