Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakłady Papiernicze w Krapkowicach/nZakład Transportu Samochodowego "AGENCJA"/nP. Kuczera N. Konczalla/nKrapkowice/n/n Archiwum Państwowe w Opolu/nul.Zamkowa 2/n45-016 Opole/ntel. 45-45-536; 45-44-075 dokumentacja płacowa z lat 1990-1996 SEke 610-53/2003
BRAIN Sp. z o.o. ul.Etiudy Rewolucyjnej 48/n02-643 Warszawa LOREGA NIERUCHOMOŚCI Spółka z o.o./nul. Cyberneryki 7, budynek Helion III piętro,/ntel. (22) 321-94-00,/nfaks. (22) 321-94-02 dokumentacja osobowo - płacowa 992700/6116/25/2012/SAK/1
Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
KOFRYZ Wojewódzka Spółdzielnia Pracy/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Samopomoc Chłopska-Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych ZZR Oddział Handlu Opałem/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa Seke 610-37/2003
Samopomoc Chłopska - Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni /nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-34/2003
Samopomoc Chłopska -Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni - Oddział Budowlano-Montażowy/nw Koszalinie i Świdninie Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
CERAMEX Sp. z o.o./nZłociniec Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego Koszalin i oddziały Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego/nKoszalin i oddziały Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich KUTER/nDarłowo Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego Kołobrzeg Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Państwowy Ośrodek Maszynowy Wiekowo/n Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Państwowy Ośrodek Maszynowy/nRymań Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-372003
Państwowy Ośrodek Maszynowy/nBobolice Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
MAR-POL Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
MAR-POL Spółdzielnia Osób Prawnych/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Budownictwa/nOgólnego wcześniej KPRB/nZłocieniec Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Koszlińkie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" - Koszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasiennictwa/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej /n(cegielnie, żwirownie, zakłady wapienno-piaskowe woj.koszalińskiego i szczecińskiego)/nZłocieniec Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. 342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Transportu Wewnętrznego ul.Wacławy Marek 83 Częstochowa Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Częstochowie dokumenty osobowe i płacowe
Koszalińskie Przedsiębiorstwo/nBudownictwa Miejskiego/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. n342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Koszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. n342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Kombinat Budowlany Koszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. n342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
KAMARON Zakład Produkcyjno-Handlowy/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. n342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
JANTARIA/nWojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne Koszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. n342 82 30; 342 83 07 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Biuro Projektów Wodnych Melioracji/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. n342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Biuro Projektów Urbanistycznych i Komunalnych/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel. n342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego/nKoszalin Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 /n75-950 Koszalin/ntel.342 82 30; 342 83 07 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
BARKA Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich/nKołobrzeg Archiwum Zakładowe ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 a/n75-950 Koszalin/ntel. 342-82-26 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Wojewódzki Dom Kultury WDK/nKoszalin Archiwum Zakładowe ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 a/n75-950 Koszalin/ntel. 342-82-26 dokumenty osobowe i płacowe SEke 610-37/2003
Koszalińskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe KTKO Koszalin Archiwum Zakładowe ZUW Oddział w Koszalinie, ul.W.Andersa 34 a, 75-950 Koszalin, tel. 342-82-26 dokumentacja osobowa SEke 610-37/2003
Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy/nKONB Koszalin Archiwum Zakładowe ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 a/n75-950 Koszalin/ntel. 342-82-26 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Instytut Kształcenia Nauczycieli/nKołobrzeg Archiwum Zakładowe ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 a/n75-950 Koszalin/ntel. 342-82-26 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
BAłTYWIA Kołobrzeg Archiwum Zakładowe ZUW /nOddział w Koszalinie/nul.W.Andersa 34 a/n75-950 Koszalin/ntel. 342-82-26 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Wojewódzka Baza Zaopatrzenia i Zbytu PMR/nCzaplinek Biuro Usług Archiwalnych ul.Kopernika 31 B /8 Szczecinek tel. 374 -37-95 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003