Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
MEPROZET Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolno-Zwierzęcej/nBobolice Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych,/nul.Lutyków , Koszalin Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
WENEDA Kołobrzeska Spółdzielnia Handlowo-Usługowa/nKołobrzeg Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
IZOLBUD Spółdzielnia Pracy Usługowo-Handlowa/nb. Spółdzielnia Pracy Izolacyjnej TERBUD/nKołobrzeg Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
HUTNIK Sanatorium/nKołobrzeg Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
HART-X spółka z o.o. Warszawa/nOddział Szczecinek Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Sławoborze Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Rymań Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
BORTOM spółka z o.o./nKalisz Pomorski Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
BOGSET Spółka z o.o./nKoszalin Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
BAŁTYK Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego/nKołobrzeg Gnitecki Tomasz Przedsiębiorstwo Usługowe/n"SKŁADNICA AKT"/nul. 1-go Maja 37 B/n78-600 Wałcz/ntel.(0-67) 258-36-19 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
BAŁTYK Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny OPZZ/nKołobrzeg/n Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne ul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
AKTEX Sp. z o.o./nKoszalin- Kołobrzeg Gnitecki Tomasz Przedsiębiorstwo Usługowe/n"SKŁADNICA AKT"/nul. 1-go Maja 37 B/n78-600 Wałcz/ntel.(0-67) 258-36-19 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
REPROMA - LAS Spółka z o.o./nDobrzyca k/Piły Gnitecki Tomasz Przedsiębiorstwo Usługowe/n"SKŁADNICA AKT"/nul. 1-go Maja 37 B/n78-600 Wałcz/ntel.(0-67) 258-36-19 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "TORTECH" Spółka z o.o., ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz Przedsiębiorstwo Usługowe "Składnica Akt" Spółka z o.o., 78-600 Wałcz ul. 1-go Maja 37B, tel. (67) 258 36 19 akta osobowo-płacowe 992700/611/2262/2016-SAK-WJ; UNP: 2016-00286958
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska/nWałcz Gnitecki Tomasz Przedsiębiorstwo Usługowe/n"SKŁADNICA AKT"/nul. 1-go Maja 37 B/n78-600 Wałcz/ntel.(0-67) 258-36-19 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
LAS-PIŁA S.A./nDobrzyca k/Piły Gnitecki Tomasz Przedsiębiorstwo Usługowe/n"SKŁADNICA AKT"/nul. 1-go Maja 37 B/n78-600 Wałcz/ntel.(0-67) 258-36-19 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Człopa Gnitecki Tomasz Przedsiębiorstwo Usługowe/ "SKŁADNICA AKT"/nul. 1-go Maja 37 B/n78-600 Wałcz/ntel.(0-67) 258-36-19 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
ASTIM Spółdzielnia Mleczarska, ul.Mieszka I/nKoszalin Gnitecki Tomasz Przedsiębiorstwo Usługowe/n"SKŁADNICA AKT"/nul. 1-go Maja 37 B/n78-600 Wałcz/ntel.(0-67) 258-36-19 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Zakład Przemysłu Wełnianego Złocieniec /ZPW/ Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Zakłady Przemysłu Lekkiego sp.z o.o./nZłocieniec Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Zakład Gminnych Wodociągów i Kanalizacji/nKoszalin Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa/nul.Morska, Koszalin Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
VIENPOL spółka z o.o./nPołczyn Zdrój Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Techniczna Obsługa Samochodów Człuchów /nwcześniej TOR(rolnictwa) w ramach KZNS-u Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
POJEZIERZE Szczecineckie Przedsiębiorstwo Budowlane/nSzczecinek Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
SIS Spółka z o.o./nKoszalin Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe Seke 610-37/2003
Spółdzielnia Rolnicza w Żeleźnie Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Rolnicza w Pomianowie Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego/nBiałogard Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
SARBI Spółka z o.o./nSarbinowo Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy/nNIEMICA Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna/nKowalewice Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD - Koszalin Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Handlowo-/nProdukcyjne VIKI w ramach ZPW/nKoszalin Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
PREFABET ŻELGAZBET - Kalisz Pomorski, Zakład Produkcji Betonów, Połczyn Zdrój Gospodarstwo Pomocnicze przy Archiwum Państwowym w Koszalinie, ul.M.Skłodowskiej-Curie 2 75 -950 Koszalin tel. 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Państwowy Ośrodek Maszynowy/nDobrzyca Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
WYDMA Ośrodek Wypoczynkowy /nDarłówek Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 dokumentacja osobowo-płacowa - szczątkowa SEke 610-37/2003
PŁYTOLEN Koszalińskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego/nKoszalin Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Koszalińskie Zakłady Naprawy Samochodów/nKoszalin/n(KZNS, KWCS) Gospodarstwo Pomocnicze/nprzy Archiwum Państwowym/nw Koszalinie/nul.M.Skłodowskiej-Curie 2/n75 -950 Koszalin/ntel 342-26-22; 246-21-81 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003