Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze "AGRO-SERVICE"/nw Kiwitach Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA"/nOLsztyn ul. Lubelska 43 B/ntel. 89 533 14 73 akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego/nOlsztyn Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
Centrum Handlowe Sp. z o.o./nUNIMARKT + TORG-BUT + CENTRUM/nHANDLOWE w Warszawie/nOddział w Lubawie Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(o-1033-89) 533 64 57 w.308 akat osobowo-płacowe suplement 2
Biuro Projektów Wodnych Melioracji/nOlsztyn Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(0-1033-89)5336457 w.308 akta osobowo-płacowe suplement
Bank Sółdzielczy/nKętrzyn Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(0-1033-89)5336457 w.308 akta osobowo-płacowe suplement 2
AGRO MŁYN Sp. z o.o./nOddział Warmiński/nw Samborowie/n Stowarzyszenie Archiwistów Polskich/nZarząd Oddziału Wojewódzkiego/nul.Partyzantów 18/n10-521 Olsztyn/ntel.(0-1033-89)5336457 w.308 dokumentacja osobowo - płacowa suplement 2
Pracownicza Spółdzielnia Pracy Przetwórczo-Handlowa/nw Radzicach Dużych/n26-340 Drzewica Archiwum Państwowe w Radomiu/nul.Rynek 1 /n26-610 Radom/ntel.362 11 5; 340 51 00 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1960 - 2000 SEke 70-93/03
Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne "MARLES"/nMarian Baraniak/nPłock ul. Bielska 1 Archiwum Państwowe w Płocku/nul.Kazimierza Wielkiego 9 b/n09-400 Płock/ntel./fax (024) 262-24-91/n akta osobowo-płacowe z lat 1984 - 1993 SEke 70 -94/03
TELMARK Sp. z o.o., Warszawa, ul. Obozowa 63/65 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991 - 2003 akta osobowo-płacowe SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
ELMEG Sp. z o.o. ul.Mickiewicza 63/n01-625 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie akta osobowo-płacowe z lat 1993 - 2003 SEke 70- 97/03
TRANSTEL Sp. z o.o., 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992 - 2002 akta osobowo-płacowe SEke 70-93/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
BESTBOX, ul. Patriotów 87, 04-950 Warszawa - Falenica Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991 - 2002 akta osobowo-płacowe SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Zakłady Przemysłu Drzewnego w Drygałach - Drygały Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl akta osobowo-płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682(poprzedniki: suplement 2_
Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe w Suwałkach - Suwałki Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl akta osobowo-płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682 (poprzedniki:suplement 2)
Państwowy Ośrodek Maszynowy/nw Gajewie k. Giżycka Podlaski Urząd Wojewódzki/nArchiwum Zakładowe/nul.Noniewicza 10/n16 - 400 Suwałki/ntel.(9 87) 566 62 20 w.206 akta osobowo-płacowe suplement 2
Urząd Miasta i Gminy/nw Olecku Urząd Miasta/nw Olecku akta osobowo-płacowe suplement 2
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej/nw Olecku Urząd Miasta/nw Olecku akta osobowo-płacowe suplement 2
Zarząd Miasta/nw Olecku Urząd Miasta Olecko/n19-400 Olecko akta osobowo-płacowe suplement 2
Podstawowa Szkoła Sanitariuszy /nWeterynaryjnych/nSuwałki Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego/nul.Spokojna 9 B/nŁomża akta osobowo-płacowe suplement 2
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"/nProstki Prywatna Składnica Akt APHU "MAZD" Ariusz Małek ul.Warszawska 59 15-062 Białystok akta osobowo-płacowe suplement 2
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"/nw Baniach Mazurskich Prywatna Składnica Akt APHU "MAZD" Ariusz Małek ul.Warszawska 59 15-062 Białystok akta osobowo-płacowe suplement 2
Technikum Weterynaryjne/nSuwałki Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego/nul.Spokojna 9 B/nŁomża akta osobowo-płacowe suplement 2
Technikum Rachunkowości Rolnej/nEłk Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego/nul.Spokojna 9 B/nŁomża akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowe Technikum Rolnicze/nw Dospudzie Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego/nul.Spokojna 9 B/nŁomża akta osobowo-płacowe suplement 2
PERFEKT Sp. z o.o/nSuwałki Prywatna Składnica Akt APHU "MAZD" Ariusz Małek ul.Warszawska 59 15-062 Białystok akta osobowo-płacowe suplement 2
MEPROZET/nw Orzyszu Prywatna Składnica Akt APHU "MAZD"/nAriusz Małek/nul.Warszawska 59/n15-062 Białystok akta osobowo-płacowe suplement 2
Spółdzielcza Hurtownia "Samopomoc Chłopska"/nAugustów Archiwum Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy/nul.Sienkiewicza 46/n15-004 Białystok akta osobowo-płacowe suplement 2
Spółdzielnia Pracy "MAZUR"/nEłk Archiwum Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy/nul.Sienkiewicza 46/n15-004 Białystok akta osobowo-płacowe suplement 2
Odzieżowa Spółdzielnia Pracy, Augustów Składnica Akt Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Białymstoku - podległa pod Delegature Regionalną ZSLP w Warszawie, 15-004 Białystok, ul. Sienkiewicza 46, tel. (85) 743-63-89; e-mail: bialystok@zlsp.org.pl akta osobowo-płacowe suplement 2; 992700/611/147/2018-SAK, UNP: 2018-00020214
Związek Socjalistycznej/nMłodzieży Polskiej/n- kierowani do pracy za granicą Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku/nOddział Terenowy/nul.Przytorowa 9 b/n16 -400 Suwałki/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Uniwersytet Warszawski/n- kierowani do pracy za granicą Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku/nOddział Terenowy/nul.Przytorowa 9 b/n16 -400 Suwałki/n akta osobowo-płacowe suplement 2
Gminna Spółdzielnia/nw Przerośli Urząd Gminy/nPrzerośl akta osobowo-płacowe suplement 2
Spółdzielnia Usług Rolniczcyh /nStożne Urząd Gminy/nw Kowalach Oleckich akta osobowo-płacowe suplement 2
Spółdzielnia Usług Rolniczych /nBargłowo-Kościelne Urząd Gminy/nBargłowo-Kościelne akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej/nOlecko PRIBO Sp.z o.o. /nPrzedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego/nul.Przytorowa 2/n16-400 Suwałki akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej/nSuwałki PRIBO Sp.z o.o. /nPrzedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego/nul.Przytorowa 2/n16-400 Suwałki akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Grajewo PRIBO Sp.z o.o. Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego/nul.Przytorowa 2, 16-400 Suwałki akta osobowo-płacowe suplement 2
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej/nEłk PRIBO Sp.z o.o. /nPrzedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego/nul.Przytorowa 2/n16-400 Suwałki akta osobowo-płacowe suplement 2
Kółka Rolnicze/nz okolic Suwałk Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych/nul.Kościuszki 110/n16- 400 Suwałki akta osobowo-płacowe suplement 2
Państwowe Gospodarstwo Rolne/nw Sterławkach Małych Podlaski Urząd Wojewódzki/nArchiwum Zakładowe/nul.Noniewicza 10/n16 - 400 Suwałki/ntel.(9 87) 566 62 20 w.206 akta osobowo-płacowe suplement 2