Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Państwowa Centralna Szkoła Państwowych Ośrodków Maszynowych i Spółdzielni Produkcyjnych Ursus Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
P.P. Chłodnia w Rzeszowie ul.Siemieńskiego 18 Rzeszów Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Palarnia Kawy - Zakład w Przybyszewie Przybyszewo Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe
P.R.Z. Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków Kraków ul. Vetulaniego 1 A Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe
P.R.I. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Kraków Plac Bohaterów Getta 11 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Skarpa” przy Izbie Skarbowej w Suwałkach z siedzibą w Olecku ul. Sembrzyckiego 20 19-400 Olecko Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy„Skarpa” Izby Skarbowej w Olsztynie z siedzibą w Olecku ul. Sembrzyckiego 20 19-400 Olecko tel.520-20-71 akta osobowe /bez akt pracowników, którzy odeszli do pracy w innych jednostkach org. aparatu skarbowego/
Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy przy Izbie Skarbowej w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 34/36 87-100 Toruń Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Izby Skarbowej w Bydgoszczy ul.Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz tel.22-40-35 akta osobowe /bez akt pracowników, którzy odeszli do pracy w innych jednostkach org. aparatu skarbowego/
Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy przy Izbie Skarbowej w Bielsku-Białej ul. Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy Izby Skarbowej w Katowicach z Oddziałem zam. w Bielsku-Białej ul. Damrota 25 40-022 Katowice tel.255-54-72 akta osobowe /bez akt pracowników, którzy odeszli do pracy w innych jednostkach org. aparatu skarbowego/
OTEX - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Lublin ul.Łęczyńska Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Ośrodki Badawczo Rozwojowe i inne jednostki Ministerstwa Przemysłu Maszynowego Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Państwowa Centrala Handlowa w Łowiczu Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu 56/Ł 1946-1950 Akta osobowe
Państwowa Centrala Handlowa Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa w Zamościu 1946-1951 Archiwum Państwowe w Zamościu 185 1946-1951 Akta osobowe
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Powiatowy w Rypinie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1935 1955-75 płacowa
Ośrodki Badań i Kontroli Środowiska - w 48 miastach wojewódzkich oprócz KATOWIC Istniały do 1.01.1999 r. Urzędy wojewódzkie – własciwe wg siedziby ośrodka Dokumentacja zakładowa
Ośrodek Usług Informatycznych NBP Warszawa ul. Swiętokrzyska 11/21 Centrala NBP Warszawa ul. Świętokrzyska 11/21 tel.653-20-62 dokumenty kadrowe i płacowe
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Chęcinach Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 436 1953 - 1990 Osobowa i płacowa
Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Szkół Zawodowych Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Łodzi ul. Orzeszkowej 31 Archiwum Państwowe w Łodzi 800 1951-1954 tylko listy płac
Ośrodek Informatyki Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 39 – 400 ul. 1 Maja 4 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Ośrodek Elektroniczny GUS Al.Niepodległości 208 Warszawa Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej Al.Niepodległości 208 00-825 Warszawa tel.608 32 63 akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1954 - 1971
Ośrodek Doractwa Rolniczego Zespoły Rejonowe w Augustowie, Sejnach i Suwałkach, wchodzące w skład byłego ODR w Olecku) Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 18 – 210 Szepietowo tel. (086) 476 05 51 Akta osobowe
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej (w likwidacji) 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 00-922 Warszawa Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 Archiwum Ministerstwa tel,825-00-01 w.398 akta osobowe kartoteki wynagrodzeń lub listy płac1962-1999
Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Stosowania i Obróbki Tworzyw Sztucznych „PROTOPLAST” Sp. Pracy Plewiska „PROTOPLAST” Sp. z o.o. Plewiska ,ul. Żytnia 50 / 52 (akta płacowe) Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (pozostałe dokumenty)
Państwowa Inspekcja Plonów Główny Urząd Statystyczny Al.Niepodległości 208 00-825 Warszawa tel.608 32 63 akta osobowe i dokumentacja płacowa
Państwowa Centrala Handlowa w Ostrowcu Świętokrzyskim Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 242 1946 - 1950 Tylko osobowa, niekompletna
Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych w Poznaniu Oddział Rawicz Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe – od 1980 r.)
Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu Elektronicznego „TELKOM-TELPRO” Warszawa ul. Zupnicza 13 Ministerstwo Łączności 00-940 Warszawa ul. Małachowskiego 2 Archiwum tel.656-54-82 826-91-49 karty płacowe zbiorcze
Przedsiębiorstwo Transportowe „MARTRANS”, Warszawa ul. Konstruktorska 4 (d. Marynarska 10), Przedsiębiorstwo Transportu Przemysłu Maszynowego „POLAM”, Zakład Transportu Samochodowego Nr 2, Warszawa ul. Marynarska 10 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjne „TRANSMER”, Warszawa ul. Rogatkowa 42/44 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Biuro Racjonalizacji Gospodarki Materiałowej „BRAMAT”, Warszawa, ul. Konstancińska 11A Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Ośrodek Wdrażania Postępu Technicznego Przemysłu Lekkiego Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe (brak dok. płacowej) 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ośrodek Wczasowy Centralnego Urzędu Planowania (11) - CUP, Świnoujście Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ośrodek Wczasowy Centralnego Urzędu Planowania (11) - CUP, Rynia Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ośrodek Wczasowy Centralnego Urzędu Planowania (11) - CUP), Łeba Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy, Handlu i Usług ORGPOST ul.Nowy Świat 54/56 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Ośrodek Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Przemysłu i Handlu ul.Boh.Westerplatte 2b Krosno Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu w Policach, ul. Siedlecka 6 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumentacja osobowa, dokumenty płacowe z lat 1972-1993 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu, ul. Lokalna 51, Warszawa - Miedzeszyn Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul.Targowa 4 Ostrołęka Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce ul.Targowa 4 07-412 Ostrołęka tel.(0-29) 760 03 69 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Państwowa Centrala Handlowa Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa w Łomży Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży ul. Legionów 36 18-400 Łomża 242 1948-1950 Osobowe i listy płac