Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy, Bełżyce Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Combi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Lublin Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Ceramex Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Lublin Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Centrum Motoryzacji s.c. Joanna i Artur Poleszak, Lublin Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Metalchem sp. z o.o., Annopol Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Holder Poland sp. z o.o., ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, fax 208 78 05, tel. 208 78 55, 208 78 20, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1998-2008, dokumentacja płacowa z lat 2007-2008 SEKe 610-107/03
Aplexim-Polesie sp. z o.o., Lublin Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Alchem-Poch sp. z o.o., Lublin Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Agr-Commerz Ltd. sp. z o.o., Lublin Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Agram Chłodnia w Lublinie S.A., Lublin Archiwum Depozytowe sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Biskupcu Pomorskim Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn, tel. 089 527 60 96, fax 535 92 72 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 70-139/03
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Doboszowicach, gmina Kamieniec Żabkowicki Zakład Usług Archiwalnych Składnica sp. z o.o., 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Adama Mickiewicza 15, tel/fax (74) 644 13 27; kom.0606 732 172 ; e-mail:zuasa@poczta.onet.pl; www.zuasa.pl osobowo-płacowa z lat 1978-1995 992700/6116/27/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "PROCJON" w Kłodzku Zakład Usług Archiwalnych Składnica sp. z o.o., 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Adama Mickiewicza 15, tel/fax (74) 644 13 27; kom.0606 732 172 ; e-mail:zuasa@poczta.onet.pl; www.zuasa.pl osobowo-płacowa z lat 1988-1997 992700/6116/27/2013/SAK/WJ
Szkoła Podstawowa w Gorzanowie, gmina Bystrzyca Kłodzka Zakład Usług Archiwalnych Składnica sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca, tel. 074 644 13 27, kom. 606 732 172 dokumntacja osobowo-płacowa SEKe 610A-10/06
Składnica Materiałów Budowlanych Krzywina s.j. w Mrągowie Archiwum Państwowe w olsztynie, ul. Partyzantó 18, 10-521 Olsztyn, tel. 089 527 60 96, fax 535 92 72 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610-63/03
Argod Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, ul. Fieldorfa-Nila 5, 31-216 Kraków Archus sp. z o.o., ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice, tel. 032 201 65 65 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1995-1998 SEKe 610A-12/06
Art.Dec-Cyroń sp. z o.o., ul. Obrońców Westerplatte 36, 41-710 Ruda Śląska Archus sp. z o.o., ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice, tel. 032 201 65 65 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2001-2007 SEKe 610A-12/06
Hemptex Trading Inc. sp. z o.o., ul. Konstruktorska 11, 02-672 Warszawa Archus sp. z o.o., ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice, tel. 032 201 65 65 dokumentacja osobowa z lat 2003-2004 SEKe 610A-12/06
Brokat Fabryka Okien , Waldemar Grochowski, ul. Świetego Wojciech 10, 78-100 Kołobrzeg Archiwum Państwowe w Koszalinie , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 75-950 Koszalin, tel. 094 342 26 22, 317 03 60, fax 094 317 03 61 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1991-2006 SEKe 610-124/03
PPHU Afga sp. z o.o., ul. Bulońska 16/10, 80-288 Gdańsk Archiwum Usługowe, Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Odczynniki Chemiczne sp. z o.o., ul. Rapackiego 12, 20-150 Lublin Archiwum Usługowe, Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/004
Light sp. z o.o. , ul. Rejtana 7/9 lok.2, 02-516 Warszawa Archiwum Usługowe, Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Raftel - Rafał Michalski, ul. Smardzewska 8B/7, 04-472 Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne Tabulus sp. z o.o., Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 046 813 12 03, 813 11 95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail:biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-17/05
Estegi sp.z o.o., ul. Strobowska 38, 96-100 Skierniewice Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne Tabulus sp. z o.o., Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 046 813 12 03, 813 11 95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail:biuro@tabulus.com.pl dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-17/05
Młyn Zbożowy G.G.D. Małgorzata i Arkadiusz Gajosz Jacek Dubiel Spółka jawna/n22-460 Szczebrzeszyn, ul. Klukowskiego 21 CBA Usługi Archiwizacyjne Spółka z o.o. 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 5 lok. 101 REGON 140371446, NIP 5252354177 1992-2010 osobowo-płacowa 992700/6116/15/2013/SAK/WJ
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pieniężnie/n14-520 Pieniężno, /nul. Kościuszki 10 Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com dokumentacja osobowa z lat 1951-2000, dokumentacja płacowa kartoteki wynagrodzeń z lat 1982-2000, karty zasiłkowe z lat 1984-1994, zasiłki wykowawcze z lat 1985-1991, listy płac z lat 1974-2004 992700/6116/29/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Marlen sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 9, 55-140 Żmigród Archiwum Usługowe, Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Spółka Wodnik z o.o.o, ul. Obornicka 2, 55-140 Żmigród Archiwum Usługowe, Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04 dokumenatcja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rabie Wyżnej, Raba Wyżna 40, 34-721 Raba Wyżna Archiwum Usługowe, Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Ava Poland sp. z o.o., ul. Julianowska 65A, 05-500 Piaseczno Archiwum Usługowe, Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Skórzanego, ul. Witolińska 43, 04-185 Warszawa Archiwum Usługowe, Filia Transprin-u, sp. z o.o., ul. Długa 34, 24-122 Góra Puławska, tel. 081 880 51 62, tel./fax 081 880 50 04 dokumentacja osobowo-płacowa SEKe 610A-8/04
Obwód Lecznictwa Kolejowego w Lesznie Archiwum Państwowe w Lesznie - Leszno 64-100; ul. Ludwika Solskiego 71; tel. 65 526-97-19; fax. 65 529-97-56, info@ archiwum.leszno.pl; www.archiwum.leszno.pl dokumentacja osobowa z lat 1974-2002, dokumentacja płacowa z lat 1974-2001 992700/611/111/2016/SAK; UNP: 2017-00101727
Zakład Produkcyjny Meba Poland sp.z o.o., ul. Świerczewskiego 34, 73-110 Dobrzany Acta Nova sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 7/1, 70-533 Szczecin, tel/fax 091 422 33 25 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1995-2007 SEKe 610A-8/08
Zakład Budowlany Europol sp. z o.o., ul. Szafera 188, 71-245 Szczecin Acta Nova sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 7/1, 70-533 Szczecin, tel./fax 091 422 33 25 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1992-2002 SEKe 610A-8/08
KAROSERIA Spółka z o.o./n02-495 Warszawa, ul. Traktorzystów 109 Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o. Glina, ul. Lubelska 2A, 05-430 Celestynów tel. (22) 780-09-00, fax.: (22) 789-79-88, www.archiwamaz.pl, e-mail: sekretariat@archiwamaz.pl 1971-2008 akta osobowe 992700/6116/46/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Budowlane Budrow sp. z o.o., ul. 3 Maja 30, 44-200 Rybnik Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1989-1994, dokumentacja płacowa lat 1989-1993 SEKe 610-107/03
Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne S.A., ul. 3 Maja 30, 44-200 Rybnik Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1957-2008, dokumentaja płacowa z lat 1978-2008 SEKe 610-107/03
Drew-Mark sp. z o.o., ul. Bobolicka 34, 78-220 Tychowo Archiwum Państwowe w Koszalinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 75-950 Kozalin, tel. 094 342 26 22, 317 03 60, fax 094 317 03 61 , www. koszalin.ap.gov.pl, sekretariat@koszalin.ap.gov.pl, http://bip.ap.gov.pl/koszalin dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1994-2007 SEKe 610-124/03
Przedsiębiorstwo Robót Górniczo-Technicznych, ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice Archus sp. z o.o., ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice, tel. 032 201 65 65 dokumentacja osobowa z lat 2004-2008, dokumentacja płacowa z lat 2002-2008 SEKe 610A-12/06
Wigro Zakład Usługowo-Handlowy, ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze Archus sp. z o.o., ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice, tel. 032 201 65 65 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1995-2007 SEKe 610A-12/06