Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
DAEWOO ENGINEERING and CONSTRUCTION POLAND, Sp. z o.o., 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 62, W tym: Biuro Projektów Budownictwa Specjalnego BEPES, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „MOTOPROJEKT” (od 1965r.) Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Państwowa Agencja Reklamowa, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 7/9 m 30, w tym: Przedsiębiorstwo Usług Reklamowych „REKLAMA”, Warszawa, ul. Grażyny 15 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Remontowo–Usługowe „HAPEER”, Sp. z o.o., 01-258 Warszawa, ul. Fort Wola 22 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 1/29, Poprzednie adresy firmy: Al. B. Bieruta 35, ul. Włochowska, ul. Skoczylasa 4, ul. Ul. Instalatorów, ul. Poligonowa, ul. Wałbrzyska, ul. Leśna 1, ul. Chełmżyńska 249, ul. Kolejowa 57, ul. Ordona 6/8, W tym akta: Centrala Zaopatrzenia Budownictwa Wojskowego, Kombinat Budownictwa Miejskiego „Warszawa Zachód” (KBM), Mazowieckie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictwa, Przedsiębiorstwo Konstrukcji Budowlanych w Wyszkowie, Warszawskie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budownictwa, Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Wyszkowie, Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, Zakład Produkcji Przemysłowej i Montażu w Wyszkowie, Zakład Robót Wykończeniowych – podlegających pod KBM – Warszawa-Zachód, Kombinat Budownictwa Miejskiego „Warszawa- Zachód” – Zakład Transportowo – Sprzętowy – Zalesie Górne Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Produkcji i Organizacji Dostaw Surowców Mineralnych „KRUSZMIN”, 00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 6 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Centralna Składnica Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZAL”, 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 9, Poprzednie nazwy: od 01.01.1951r. – Centrala Sprzętu Lekarsko – Sanitarnego „CENTROSPRZĘT”, od 01.01.1953r. – Centralna Hurtownia Sprzętu Medycznego, od 23.04.1956r. – Centrala Handlu Sprzętem Medycznym, od 01.01.1969r. – Centrala Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZAL”, od 01.01.1976r. – Centralna Składnica Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZAL”, od 01.01.2004r. – Centralna Składnica Zaopatrzenia Lecznictwa „CEZAL” Przedsiębiorstwo Państwowe w Prywatyzacji Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Zakłady Mechaniczno – Precyzyjne „MERA – BŁONIE”, 05-870 Błonie, ul. Grodziska 15, W tym: Zakłady Mechaniki Precyzyjnej „UNITRA – MAGMOR”, 90-902 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5, „MER - POL” Sp. z o.o., Siedlce, ul. Skrzyńskiego 1 (częściowo), Przedsiębiorstwo Elektroniczno – Mechaniczne „ELMECON Sp. z o.o., Zambrów, Al. W. Polskiego 31 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
„SCHULSTAD” Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska, Sp. z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 103 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku, 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720