Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „PZZ” Samborowo „Lider _ Pol” Ostróda dokumenty kadrowe i płacowe do roku 1980 ( w dawnym Przeds. Przetw. Zboż. w Ostródzie)
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Lipianach Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „VINOMEX” ul.Wiwulskiego 17 50-950 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „SŁAWIECICE” ul.Mostowa Kędzierzyn-Koźle Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo–Młynarskiego „PZZ” Kwidzyń 82 – 500 ul. Południowa 14 Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” Spółka z o.o. ul. Południowa 14 A 82 – 500 Kwidzyń tel. 055 / 279 26 71 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” Jędrzejów, ul. Reymonta 24 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” Kielce, ul. Zakładowa 4 Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” S.A. ul. Zakładowa 4 25-670 Kielce tel. 366 42 24 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo- Młynarskiego „PZZ” w Łobzie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe