Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Zgoda” w Owieśnie b.pow. dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 464 1951-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Zgoda” w Miłowicach b.p. dzierżoniowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 458 1950-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek
Rolnicza Spółdzielnia Mięsna w Toruniu Archiwum Państwowe w Toruniu 489/II 1946-1950 Rejestr członków, wykaz pracowników księgi udziałów, listy płac
Rejonowa Centrala Aprowizacyjna województwa krakowskiego w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 772 1947 – 1948 Niekompletne karty wynagrodzeń
Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Prośnie Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile 165 1954 – 1958 akta osobowe
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Naprzód” w Czechach b.pow. świdnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 493 1950-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Nadzieja” w Bożanowie b.pow. świdnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 491 1950-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. “Nowa Droga” w Czechnowie b.pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1954-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne