reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Słupsku

Dane kontaktowe

76-200 Słupsk, Pl. Zwycięstwa 8

Dyrektor Oddziału: Tomasz Klaman

Obsługa prasowa: Krzysztof Cieszyński

Zasięg terytorialny:

Miasto: Słupsk, Ustka

Gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Środa: 9.00-13.00

76-270 Ustka ul. Wyszyńskiego 3 Urząd Miejski w Ustce

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Kierownicy terenowych jednostek organizacyjnych

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy

Kierownicy Inspektoratów

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy

Dyrektor Oddziału lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora Oddziału

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00, w czwartki w godzinach pracy Oddziału

* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.