reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Inspektorat w Starachowicach

(podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)

Dane kontaktowe

27-200 Starachowice, ul. Radomska 31A

Kierownik Inspektoratu: Krzysztof Witkowski

Zasięg terytorialny:

Miasto: Starachowice

Gminy: Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.15-15.15

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Kierownik Inspektoratu

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godz. 9.00-10.00