reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Chrzanowie

Dane kontaktowe

32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 14

Dyrektor Oddziału: Marta Pieczka

Obsługa prasowa: Anna Szaniawska

Zasięg terytorialny:

Gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Kierownik inspektoratu lub z-ca kierownika inspektoratu

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach 10.00-14.00

Dyrektor Oddziału lub wyznaczony Z-ca Dyrektora Oddziału

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w poniedziałek w godz. 15.00-18.00, w czwartek w godz. 10.00-13.00.