reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Inspektorat w Bielsku Podlaskim

(podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)

Dane kontaktowe

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 10 A

Kierownik Inspektoratu: Aleksy Rusinowicz

Zasięg terytorialny:

Miasto: Bielsk Podlaski, Brańsk

Gminy: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Środa: 7.00-15.00

Czwartek: 77.00-15.00

Piątek: 7.00-15.00