reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Jaśle

Dane kontaktowe

38-200 Jasło, ul. Rynek 18 b

Dyrektor Oddziału: Krystyna Domaradzka

Obsługa prasowa: Wojciech Dyląg

Zasięg terytorialny:

Miasto: Jasło

Gminy: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

38-700 Ustrzyki Dolne ul. Dworcowa 10

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału lub wyznaczony Z-ca Dyrektora

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-18.00, w każdy czwartek w godzinach pracy Oddziału, jeżeli w dniu dyżuru przypada dzień wolny od pracy - w najbliższy dzień roboczy

Kierownicy Inspektoratów lub upoważnieni Zastępcy

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie, w godzinach pracy inspektoratów

* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.