reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS III Oddział w Warszawie

Dane kontaktowe

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Dyrektor Oddziału: Marek Paczuski

Zasięg terytorialny:

Miasto: Warszawa - dzielnice: Mokotów, Wilanów

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.45-15.45

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

05-870 Błonie ul. Nowakowskiego 2/4

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Kierownicy inspektoratów, biur terenowych oraz naczelnicy i ich zastępcy

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach urzędowania

Dyrektor Oddziału lub upoważniony przez niego Zastępca Dyrektora Oddziału

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w poniedziałek w godz. 15:45-18:00 oraz w czwartek w godz. 7:45-15:45. Zapisy telefoniczne pod nr tel. (22) 890-43-94 lub osobiście w siedzibie Oddziału w pokoju 202 w godz. urzędowania

* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.