reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Chorzowie

Dane kontaktowe

41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 45

Dyrektor Oddziału: Izabela Kurczyńska

Obsługa prasowa: Beata Kopczyńska

Zasięg terytorialny:

Miasto: Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału lub upoważniony Zastępca Dyrektora

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w poniedziałki w godzinach pracy urzędu oraz w czwartki godz. 10.00-12.00

Kierownik inspektoratu oraz kierownicy biur terenowych

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie, w godzinach pracy