reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Krakowie

Dane kontaktowe

31-080 Kraków, ul. Pędzichów 27

Dyrektor Oddziału: Marcin Kopeć

Obsługa prasowa: Anna Szaniawska

Zasięg terytorialny:

Miasto: Kraków - dzielnice: Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica II Grzegórzki, Dzielnica III Prądnik Czerwony

Gminy: Czernichów, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: nieczynny

30-552 Kraków ul. Wielicka 28 A Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału lub upoważniony przez niego zastępca

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-18.00, w czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00, a jeżeli w danym tygodniu w tych dniach przypada dzień wolny od pracy - w najbliższy dniu roboczym

Z-cy Dyrektora Oddziału

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 11.00-14.00, a jeżeli w danym tygodniu w tych dniach przypada dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym

Główny Lekarz Orzecznik

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w każdy wtorek w godzinach 11.00-14.00 i czwartek w godzinach 8.00-11.00

Przewodniczący Komisji Lekarskich

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w każdy poniedziałek i środę w godzinach 11.00 - 14.00 przy ul. Zakopiańskiej 62, Inspektorat Kraków-Podgórze. pok. 409 A

Kierownicy Inspektoratów lub wyznaczeni przez nich zastępcy i Kierownicy Biur Terenowych

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie, w godzinach pracy

* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.