reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS I Oddział w Warszawie

Dane kontaktowe

00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8

Dyrektor Oddziału: Marcin Kymona

Zasięg terytorialny:

Miasto: Warszawa - dzielnice: Śródmieście

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7:30-15:30

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału ZUS lub upoważniony przez niego Zastępca Dyrektora

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w poniedziałki w godzinach 15:30-18:00 oraz w czwartki w godzinach 10:00-13:00.