reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Toruniu

Dane kontaktowe

87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 33/39 oraz ul. Mickiewicza 10/16

Dyrektor Oddziału: Bronisław Pierzynowski

Obsługa prasowa: Krystyna Michałek

Zasięg terytorialny:

Miasto: Chełmża, Toruń

Gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

budynek ul. Mickiewicza 33/39

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: 8.00 – 14.00 od 15 czerwca 2020 r.

87-200 Wąbrzeżno ul. Wolności 44

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: 8.00 – 14.00

86-200 Chełmno ul. Dworcowa 1

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor oddziału lub upoważniony przez niego Zastępca

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w poniedziałki od godz. 15.00 do 18.00, w czwartki w godzinach pracy Oddziału tj. w godz. od 7.00 do 15.00

Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca, Kierownik Biura Terenowego

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy 7.00-15.00

* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.