Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Rejestr zmian

Rejestr zmian

 • Data

  Zakres zmian

  Osoba odpowiedzialna

 • 2021-03-25

  Zaktualizowano stronę "Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"

  Anna Borowska
 • 2021-03-19
  Zaktualizowano stronę "

  Rada Nadzorcza ZUS

  "
  Anna Borowska
 • 2021-03-10

  Zaktualizowano stronę "Konkurs "Statut"

  Anna Borowska
 • 2021-03-8
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZUS"
  Anna Borowska
 • 2021-03-8
  Zaktualizowano stronę "Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa ZUS"
  Anna Borowska
 • 2021-01-20
  Zaktualizowano stronę "Prognozy"
  Anna Borowska
 • 2020-12-16
  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"
  Anna Borowska
 • 2020-12-1
  Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu"
  Anna Borowska
 • 2020-11-18

  Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS "

   

  Anna Borowska
 • 2020-09-28

  Zaktualizowano stronę "Sprawozdania roczne - Sprawozdania finansowe FEP"

   

  Anna Borowska