Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Rejestr zmian

Rejestr zmian

 • Data

  Zakres zmian

  Osoba odpowiedzialna

 • 2008-04-2
  Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"
  Wasielewski Sławomir
 • 2008-03-17
  Do menu przedmiotowego dodano "Rejestr aktów powołania dyrektorów Oddziałów"
  Wrzesiński Marcin
 • 2008-01-31
  Dodano do działu "Prognozy, plany i sprawozdania" materiał "Protokół z losowania otwartych funduszy emerytalnych - styczeń 2008"
  Grodkowski Dariusz
 • 2008-01-8
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Prognozy" Prognozę wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2009 - 2013
  Grodkowski Dariusz
 • 2008-01-8
  Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania"
  Borecki Artur
 • 2007-12-14
  Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych"
  Wrzesiński Marcin
 • 2007-10-30
  Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego"
  Grodkowski Dariusz
 • 2007-08-14
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Informacja o przychodach i kosztach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 30 czerwca 2007 r.
  Wrzesiński Marcin
 • 2007-08-14
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Informacja o przychodach i kosztach Funduszu Rezerwy Demograficznej na 30 czerwca 2007 roku
  Wrzesiński Marcin
 • 2007-08-14
  Dodano do działu "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Informacja o przychodach i kosztach Funduszu Alimentacyjnego w likwidacji na 30 czerwca 2007 r.
  Wrzesiński Marcin