Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr
 • Data publikacji

  Rodzaj ogłoszenia

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centralny papieru kserograficznego A3 i A4 dla ZUS

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centralny kopert dla ZUS

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup maszyny offsetowej czterokolorowej - 2 sztuki

 • 15 kwietnia 2016

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury Platformy Usług Elektronicznych (PUE) poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dostarczenie urządzeń oraz licencji na oprogramowanie wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługami wdrożeniowymi – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych,...

 • 29 marca 2013

  Ogłoszenie o przetargu ograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie rozwiązania dla Centrali Zakładu oraz jego jednostek terenowych systemu archiwum wykorzystywanego do archiwizacji dokumentów, wraz ze świadczeniem gwarancji i usług utrzymaniowych. Budowany system będzie posiadał minimum 10 000 użytkowników. Realizacja zamówienia będzie musiała uwzględnić posiadane przez ZUS licencje na oprogramowanie, w szczególności IBM FileNet Content Manager. Realizacja zamówienia będzie musiała...