reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Inspektorat w Wejherowie

(podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)

Dane kontaktowe

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 294

p.o. Kierownik Inspektoratu: Anna Cygert

Zasięg terytorialny:

Miasto: Reda, Rumia, Wejherowo

Gminy: Wejherowo, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-18.00

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00  • Sprawy płatników składek i ubezpieczonych oraz zasiłków obsługujemy przy ul. Sobieskiego 294 a.
  • Sprawy dotyczące emerytur i rent obsługujemy przy ul. Sobieskiego 294.

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: 8.00-11.30, 12.00-15.00 - od 15 czerwca 2020 .

84-230 Rumia ul. Starowiejska 9 Centrum Abraham sp. z o.o.

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w dni robocze, w godzinach 12.00-15.00

* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.