reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS II Oddział w Łodzi

Dane kontaktowe

98-220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 7/11

Dyrektor Oddziału: Krzysztof Jędrzejewski

Obsługa prasowa: Monika Kiełczyńska

Zasięg terytorialny:

Miasto: Zduńska Wola

Gminy: Buczek, Łask, Sędziejowice, Szadek, Widawa, Wodzierady, Zapolice, Zduńska Wola

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

  • Sprawy płatników składek i ubezpieczonych obsługujemy przy ul. Kilińskiego 24.
  • Sprawy emerytalno-rentowe i zasiłkowe obsługujemy przy ul. Kilińskiego 7/11

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

98-100 Łask ul. Kościuszki 14

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor oddziału lub wyznaczony przez niego zastępca

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz w czwartki w godzinach pracy oddziału.

Kierownicy terenowych jednostek organizacyjnych

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach pracy

* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.