reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Wałbrzychu

Dane kontaktowe

58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

Dyrektor Oddziału: Beata Anna Dyko

Obsługa prasowa: Iwona Kowalska-Matis

Zasięg terytorialny:

Miasto: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych

Gminy: Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 13

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału lub upoważniony przez niego Zastępca Dyrektora Oddziału

Termin i miejsce przyjmowania klientów: poniedziałek od godziny 15.00 do 18.00, Wałbrzych ul. Kasztanowa 1

Dyrektor Oddziału, Zastępca Dyrektora Oddziału do spraw dochodów, Zastępca Dyrektora Oddziału do spraw administracyjno-technicznych, Główny Lekarz Orzecznik

Termin i miejsce przyjmowania klientów: czwartek od godziny 12.00 do 15.00, Wałbrzych ul. Kasztanowa 1

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Świadczeń

Termin i miejsce przyjmowania klientów: czwartek od godziny 12.00 do 15.00, Wałbrzych Pl. Grunwaldzki 1

Kierownik inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika inspektoratu, Kierownik biura terenowego

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie od godziny 13.00 do 15.00

* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.