reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Olsztynie

Dane kontaktowe

10-959 Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 4

Dyrektor Oddziału: Aneta Wiecha-Wasiluk

Obsługa prasowa: Anna Ilukiewicz

Zasięg terytorialny:

Miasto: Olsztyn

Gminy: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-18.00

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Informacyjnym *

Poniedziałek - Piątek: 8.00-13.00

11-600 Węgorzewo Plac Wolności 7

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału lub upoważniony przez niego Zastępca Dyrektora

Termin i miejsce przyjmowania klientów: W poniedziałki po godzinach pracy Oddziału, tj. od 15.00 do 18.00 oraz w czwartki w godzinach pracy Oddziału, tj. od 07.00 do 15.00. Jeżeli w dniu dyżuru przypada dzień wolny od pracy, dyżur odbywa się w najbliższy dzień roboczy. Zapisów na wizytę należy dokonywać pod nr tel. 89 5212005

* Punkt Informacyjny ZUS - to punkt obsługujący klientów ZUS, utworzony na podstawie decyzji organizacyjnej dyrektora oddziału ZUS, który może funkcjonować w ograniczonym czasie, zakresie zadań oraz może być zlokalizowany w innej niż ZUS instytucji i jest wyposażony w dostęp do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Klienci we wszystkich Punktach Informacyjnych ZUS mogą otrzymać ogólne informacje, pomoc w wypełnianiu formularzy, złożyć wnioski i dokumenty.