reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Rzeszowie

Dane kontaktowe

35-075 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12

Dyrektor Oddziału: Ewa Papiewska-Borkowska

Obsługa prasowa: Wojciech Dyląg

Zasięg terytorialny:

Miasto: Dynów, Łańcut, Rzeszów

Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Dynów, Frysztak, Głogów Małopolski, Hyżne, Iwierzyce, Kamień, Krasne, Lubenia, Łańcut, Markowa, Niebylec, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Strzyżów, Wielopole Skrzyńskie, Trzebownisko, Tyczyn, Świlcza, Wiśniowa

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału lub wyznaczony przez Niego Zastępca przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w każdy poniedziałek od godz.15.00 do 18.00 oraz w każdy czwartek w ramach dyżuru w godz. od 9.00 do 11.00

Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu oraz Kierownik Biura Terenowego przyjmują klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków w ramach dyżuru

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 10.00