reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Oddział w Częstochowie

Dane kontaktowe

42-218 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 43/45

Dyrektor Oddziału: Jarosław Żuk

Obsługa prasowa: Beata Kopczyńska

Zasięg terytorialny:

Miasto: Częstochowa

Gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00*

* godziny urzędowania od 7:00 do 15:00 dotyczą wszystkich komórek organizacyjnych poza komórką obsługi klientów

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Dyrektor Oddziału lub upoważniony przez niego zastępca

Termin i miejsce przyjmowania klientów: w poniedziałki w godz. 15.15-18.00, w czwartki w godz. 12.00-14.00.

Kierownicy Inspektoratów i Biura Terenowego

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godzinach 12.00 do 14.00