reindex

Oddziały, inspektoraty, biura terenowe

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane

ZUS Biuro Terenowe w Koniecpolu

(podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)

Dane kontaktowe

42-230 Koniecpol, ul. Rynek 1

Kierownik Biura Terenowego: Aneta Dutkiewicz

Zasięg terytorialny:

Gminy: Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Lelów, Przyrów

Godziny obsługi klientów

Poniedziałek: 8.00-18.00

Wtorek - Piątek: 8.00-15.00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 7.00-15.00*

* godziny urzędowania od 7:00 do 15:00 dotyczą wszystkich komórek organizacyjnych poza komórką obsługi klientów

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

Kierownik Biura Terenowego

Termin i miejsce przyjmowania klientów: codziennie w godz. 12.00-14.00