Ścieżka nawigacji

Aktualności

Świadczenie dla rodzin nadal wynosi 500 zł

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych napływa wiele zapytań o wysokość świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”. Pojawiają się głosy, że teraz wynosi ono nie 500 zł, ale 800 zł. Są one jednak niezgodne z prawdą.

Jeżeli zostaną uchwalone i wejdą w życie przepisy, które zwiększą wysokość świadczenia wychowawczego, wówczas ZUS będzie je realizował.

Obecnie ZUS wypłaca świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko, w okresie świadczeniowym, który potrwa do 31 maja 2024 r. Do tej pory świadczenia przyznano dla ok. 6,4 mln dzieci. Na konta rodziców trafiło łącznie ok. 2,8 mld zł.

Termin wypłaty świadczenia można sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną, za pomocą:

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o 500+, a są uprawnione do świadczenia i chcą je otrzymać za pełny okres, powinny złożyć wniosek do końca czerwca. Wtedy otrzymają świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem od czerwca. W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS zachęca rodziców i opiekunów do korzystania z aplikacji mZUS. Zawiera ona funkcje, które przyspieszają wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin – nie tylko 500+, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe czy świadczenie dobry start (300+).

Jeśli ktoś składał już wniosek o 500+ w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby rodzic lub opiekun może je zmienić przed wysłaniem wniosku. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane, a także terminy zrealizowanych wypłat.

Rząd chce od 1 stycznia 2024 r. podnieść wysokość świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Warunki dotyczące przyznawania i wypłaty tego wsparcia się nie zmienią.

Projekt zmian w formie ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Rządowego Centrum Legislacji i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Za pośrednictwem BIP można zgłaszać swoje uwagi.

Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych, które zapewnią ZUS czas na szybkie obsłużenie wszystkich spraw.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, co oznacza, że nie trzeba będzie składać dodatkowego wniosku.