Dodatki i legitymacje

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERK

Wniosek ERK

Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny
Aktualizacja formularza: 19 listopada 2021 r.
Informacja do wniosku ERK (pdf 192kb).

ERL

Wniosek ERL

Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty
Aktualizacja formularza: 22 lipca 2021 r.

ERK polsko-angielski

Wniosek ERK polsko-angielski

Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

DKW

Wniosek DKW

Wniosek o wypłatę za granicę świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatku kombatanckiego/ dodatku kompensacyjnego/ ryczałtu energetycznego/ świadczenia przyznanego w drodze wyjątku
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

EKL

Wniosek EKL

Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego-legitymacji osoby represjonowanej
Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r.