Ścieżka nawigacji

Podstawa wymiaru renty dla osoby przed 30 rokiem życia

Podstawa wymiaru renty dla osoby przed 30 rokiem życia

Starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a nie masz jeszcze skończonych 30 lat? Dowiedz się, jak będziemy ustalać podstawę wymiaru Twojej renty.

Jeśli spełniasz oba poniższe warunki: 

  • Twoja niezdolność do pracy powstała, zanim skończyłeś 30 lat, 
  • uzyskiwałeś zarobki krócej niż przez 10 kolejnych lat kalendarzowych, 

to podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy ustalimy z faktycznego okresu , w jakim podlegałeś ubezpieczeniom społecznym.

Przykład
1 czerwca  2018  roku Pani Kasia zgłosiła  wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W dniu zgłoszenia wniosku miała 29 lat. Pani Kasia ukończyła 5-letnie studia (w latach 2007-2012.), oprócz tego wychowywała dwoje dzieci urodzonych w 2003 i 2005 r. Zatrudnienie podjęła 1 października 2009 r. i kontynuowała je w chwili zgłoszenia wniosku o rentę.
Lekarz orzecznik orzekł, że Pani Kasia jest częściowo niezdolna do pracy i że ta niezdolność powstała w czasie zatrudnienia. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmiemy wynagrodzenie pani Kasi z 9 lat (2009-2017), czyli z faktycznego okresu, w jakim podlegała ubezpieczeniom społecznym. 

Ważne! Jeżeli nie ukończyłeś 30 lat i nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 1 rok kalendarzowy, nie ustalimy Ci podstawy wymiaru renty z tego niepełnego roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251)