Ścieżka nawigacji

Biogram Magdalena Swoboda-Młynarczyk konferencja Kraków

Biogram Magdalena Swoboda-Młynarczyk konferencja Kraków

MAGDALENA SWOBODA-MŁYNARCZYK

Ekspertka w dziedzinie Public Relations, promocji, reklamy i komunikacji społecznej. Doświadczenie zawodowe zbierała zarówno w sektorze prywatnym (bankowość, branża mediowa) jak i w administracji państwowej. Prowadząc, przez ponad 6 lat, własną działalność pracowała ze znanymi osobistościami i markami, współtworząc i realizując ich strategie wizerunkowe i promocyjne. W branży mediowej pozyskała wiedzę na temat kupowania mediów i mierzenia efektów kampanii reklamowych, którą wykorzystuje do dziś.

W Ministerstwie Finansów zajmuje się praktyczną stroną edukacji finansowej, a także promocją i komunikacją. Koordynowała całość działań reklamowych i promocyjnych Narodowej Loterii Paragonowej – największego dotychczas projektu edukacyjnego resortu finansów. Aktualnie odpowiada m.in. za projekty takie jak Wielki Test o Podatkach realizowany z TVP, Finansoaktywni – program edukacyjny dla uczniów, akcję Szybki PIT czy kampanie wspierające rozwiązania legislacyjne w zakresie uszczelniania systemu poboru podatków.

Jest członkiem grup roboczych European Communication Network for Taxation and Customs i International Network on Financial Education i reprezentuje Ministerstwo Finansów na spotkaniach międzynarodowych organizacji działających na rzecz szerzenia wiedzy podatkowej i finansowej, takich jak IOTA czy OCED (często jako mówca lub prelegent).

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

7 marca 2018 środa
12.30−14.00

Sesja dyskusyjna. Edukacja zgodna z duchem czasów

Magdalena Swoboda-Młynarczyk fota Kraków

 

zdjęcie