Ścieżka nawigacji

Biogram Dariusz Styrna konferencja Kraków

Biogram Dariusz Styrna konferencja Kraków

DARIUSZ STYRNA

Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Politolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo związany z administracją publiczną oraz sektorem pozarządowym. Od 1992 do 1997 r. koordynator programów w Międzynarodowym Centrum Rozwoju Demokracji (obecnie Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie). W latach 1996 - 2002 wiceprezes i trener Małopolskiego Forum Edukacji Europejskiej. Od 2003 do 2005 r. Prezes "Sapere Auso" Małopolskiej Fundacji Stypendialnej. W administracji publicznej od 1997 r. Początkowo w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, następnie, od 1999 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Obecnie Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

7 marca 2018 środa
12.30−14.00

Sesja dyskusyjna. Edukacja zgodna z duchem czasów

DARIUSZ STYRNA fota Kraków

 

zdjęcie