Ścieżka nawigacji

Zwrot nienależnie opłaconych składek

Zwrot nienależnie opłaconych składek

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek, który rozlicza ubezpieczonych.
  • Ubezpieczonego, gdy nienależnie opłacił część składek finansowanych przez siebie, jeśli płatnik składek lub jego następca prawny nie istnieje.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek, w którym podajesz:

  • dane identyfikacyjne płatnika składek: NIP, REGON, PESEL lub inny identyfikator numeryczny, imię i nazwisko, adres siedziby, adres do korespondencji
  • pozostałe dane
   • kwotę nadpłaty do zwrotu wraz z okresem rozliczeniowym, w którym powstała, i funduszem
   • formę zwrotu (na adres, na rachunek w banku/ spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej)
   • jeśli wniosek o zwrot składa ubezpieczony (po otrzymaniu od nas zawiadomienia) – dane płatnika składek oraz znak sprawy i datę zawiadomienia
   • Twój podpis
   • datę złożenia wniosku.

  Możesz skorzystać z naszych formularzy RZS-P, gdy jesteś płatnikiem, lub RZS-U, gdy jesteś ubezpieczonym. Formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.
  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu PEL.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie danych zapisanych na koncie płatnika składek, które pozyskaliśmy z dokumentów rozliczeniowych oraz wpłat, weryfikujemy jego saldo. Wysyłamy do Ciebie zawiadomienie o wysokości zwrotu.
  Jeśli na Twoim koncie płatnika składek nie ma nadpłaty do zwrotu, nie ma prawidłowych dokumentów rozliczeniowych, które umożliwiłyby rozliczenie Twojego konta płatnika składek, albo jakieś sprawy związane z Twoimi składkami wymagają rozstrzygnięcia przez sąd – odmówimy Ci zwrotu nadpłaty. Jeśli nie zgadzasz się z takim rozstrzygnięciem, wydajemy decyzję o odmowie zwrotu nienależnie opłaconych składek.

  Terminy rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy:

  • do 30 dni od ich wpływu – jeśli składki są nienależnie opłacone
  • do 30 dni od złożenia deklaracji rozliczeniowych korygujących i imiennych raportów miesięcznych korygujących, gdy wniosek o zwrot został złożony wcześniej niż te dokumenty – jeśli nienależnie opłacone są składki z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Jeśli wydamy decyzję o odmowie zwrotu nienależnie opłaconych składek, możesz się od niej odwołać do sądu właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00

  Więcej informacji znajdziesz na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).
  • § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Zwrot nienależnie opłaconych składek

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Zwrot nienależnie opłaconych składek (pdf, 184 kB)