Ścieżka nawigacji

Biogram Tomasz Lasocki konferencja Kraków

Biogram Tomasz Lasocki konferencja Kraków

TOMASZ LASOCKI

Jest adiunktem w Katedrze Prawa Ubezpieczeń oraz Wicedyrektorem Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także asystentem Sędziego Sadu Najwyższego. Od ośmiu lat pracuje ze studentami prawa i administracji, ucząc ubezpieczeń społecznych w formie ćwiczeń, wykładów, wykładów specjalizacyjnych oraz seminariów, starając się przekazywać wiedzę z wykorzystaniem również nietradycyjnych form nauczania prawa – debat oksfordzkich, analizy SWOT czy konkursów dla uczestników kursów. Jest także pomysłodawcą wielu inicjatyw pogłębiających zainteresowanie ubezpieczeniami – „Akademii ubezpieczeniowej” – zajęć z podstaw ubezpieczeń, prowadzonych przez członków Koła Naukowego w liceach czy olimpiady przedmiotowej z ubezpieczeń społecznych. Od drugiego roku studiów nieprzerwanie organizuje zajęcia „Prawo w praktyce”, w trakcie których studentów V roku prawa uczą młodzi absolwenci tego kierunku, zdobywając częstokroć pierwsze doświadczenia dydaktyczne. Jest pełnomocnikiem Dziekana WPiA UW ds. współpracy z liceami partnerskimi. Dr Lasocki naucza również specjalistów, prowadząc zajęcia na studium podyplomowym w Ostrołęce, studium dla sędziów orzekających w sprawach ubezpieczeniowych, występując na seminariach ZUS, a także popularyzuje wiedzę ubezpieczeniową w mediach, współpracując regularnie z „Rzeczpospolitą” oraz „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Razem z dr Dianą Bożek jest współautorem badań, których wyniki opublikowano w artykule „Ubezpieczenia społeczne w ofercie dydaktycznej wydziałów prawa uczelni wyższych” w kwartalniku Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka (nr 1 z 2017 r.).

7 marca 2018 środa
12.30−14.00

Sesja dyskusyjna. Edukacja zgodna z duchem czasów

Tomasz Lasocki fota Kraków

 

zdjęcie