Ścieżka nawigacji

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Płatnik składek nie musi samodzielnie się rozliczać ani kontaktować z ZUS. Może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie zajmować się obsługą profilu na PUE ZUS. Pełnomocnikiem może być np. księgowa lub pracownik biura rachunkowego, z którym płatnik współpracuje.

Jeśli upoważniasz już kogoś do swojego konta płatnika na PUE ZUS, nie musisz ponownie zakładać profilu.

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej.

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Aby założyć profil na PUE ZUS trzeba:

 1. Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
 2. Wybierz typ profilu [Dla przedsiębiorców] lub [Dla firm].
 3. Wybierz sposób rejestracji; dostępne metody:
  1. portal login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
  2. kwalifikowany podpis elektroniczny,
  3. bankowość elektroniczna banków, które współpracują z ZUS (lista banków, z którymi współpracujemy)
  4. formularz rejestracji.
 4. Jeśli wybierzesz metodę z portalu: login.gov.pl, kwalifikowany podpis elektroniczny lub bankowość elektroniczną, część danych uzupełni się automatycznie, a Twoją tożsamość potwierdzimy bez wizyty w placówce ZUS.
 5. Jeśli wybierzesz opcję [DO REJESTRACJI], musisz uzupełnić wszystkie pola, a następnie potwierdzić tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Swoją tożsamość możesz potwierdzić dowodem osobistym, paszportem lub mDowodem w aplikacji mObywatel.

Ważne!
Nie możemy potwierdzić Twojej tożsamości na podstawie prawa jazdy.

Jak upoważnić inną osobę do profilu płatnika składek na PUE ZUS

Aby inna osoba mogła rozliczać i kontaktować się z ZUS zamiast Ciebie, musisz udzielić jej pełnomocnictwa. Sposób różni się w zależności od tego, czy udzielasz go jako osoba fizyczna (w swoim imieniu) czy jako przedstawiciel osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną.

Osoba fizyczna

Pełnomocnictwo możesz złożyć:

 • elektronicznie przez PUE ZUS – z własnej roli np. Ubezpieczony, Płatnik, Świadczeniobiorca,
 • tradycyjnie w formie papierowej  (w dowolnej placówce ZUS lub pocztą) – najlepiej na formularzu PEL.

W formularzu PEL w sekcji Zakres pełnomocnictwa:

 • zaznacz pole przy opcji „do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)”,
 • wpisz datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika,
 • ewentualnie wpisz datę końcową upoważnienia, jeśli chcesz ograniczyć je w czasie,
 • zaznacz pole przy opcji „PŁATNIK SKŁADEK”.

Osoba prawna – jeden przedstawiciel

Pełnomocnictwo możesz złożyć:

 • elektronicznie przez PUE ZUS – z własnej roli na Twoim profilu jako osoby fizycznej (Ubezpieczony, Płatnik, Świadczeniobiorca); profil na PUE ZUS zawsze jest przypisany do osoby fizycznej, nie do osoby prawnej,
 • tradycyjnie w formie papierowej (w dowolnej placówce ZUS lub pocztą) – najlepiej na formularzu PEL.

W formularzu PEL w sekcji Zakres pełnomocnictwa:

 • zaznacz pole przy opcji „do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)”,
 • wpisz datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika,
 • ewentualnie wpisz datę końcową upoważnienia, jeśli chcesz ograniczyć je w czasie,
 • zaznacz pole przy opcji „PŁATNIK SKŁADEK”.

Osoba prawna – wielu przedstawicieli wg KRS

Pełnomocnictwo możesz złożyć:

 • elektronicznie przez PUE ZUS – z własnej roli na Twoim profilu jako osoby fizycznej (Ubezpieczony, Płatnik, Świadczeniobiorca); profil na PUE ZUS zawsze jest przypisany do osoby fizycznej, nie do osoby prawnej,
 • tradycyjnie (w dowolnej placówce ZUS lub pocztą) – najlepiej na formularzu PEL.

W formularzu PEL w sekcji Zakres pełnomocnictwa:

 • zaznacz pole przy opcji „do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)”,
 • wpisz datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika,
 • ewentualnie wpisz datę końcową upoważnienia, jeśli chcesz ograniczyć je w czasie,
 • zaznacz pole przy opcji „PŁATNIK SKŁADEK”.

Do formularza PEL dołącz załącznik PEL-Z podpisany przez wszystkich przedstawicieli wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Możesz skorzystać z instrukcji „PEL-Z: jak podpisać i wysłać elektronicznie przez PUE ZUS” ​​​​- plik doc 3,4 mb.

Pełnomocnictwo podpisz podpisem PUE, profilem zaufanym (PZ ePUAP), podpisem osobistym (e-dowód) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

[1] Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1621)