Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura nauczycielska bez względu na wiek na podstawie Karty Nauczyciela dla osób urodzonych w latach 1949–1968

Emerytura nauczycielska bez względu na wiek na podstawie Karty Nauczyciela dla osób urodzonych w latach 1949–1968

Jesteś nauczycielem, wychowawcą lub innym pedagogiem placówki wymienionej w Karcie Nauczyciela? Sprawdź, czy możesz przejść na emeryturę bez względu na wiek

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jakie warunki musisz spełnić

  Jeżeli jesteś nauczycielem, wychowawcą lub innym pedagogiem placówki wymienionej w Karcie Nauczyciela, możesz przejść na emeryturę nauczycielską, jeśli:

  • do 31 grudnia 2008 r. masz 30 lat zatrudnienia, w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • rozwiążesz na swój wniosek stosunek pracy,
  • za naszym pośrednictwem złożysz wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na Twoim rachunku w OFE do budżetu państwa (w przypadku gdy jesteś członkiem OFE).

  Ważne! Jeżeli jesteś nauczycielem szkoły, placówki, zakładu specjalnego, zakładu poprawczego czy schroniska dla nieletnich, to wystarczy, że udokumentujesz przynajmniej 25 lat zatrudnienia. W tym musisz mieć minimum 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jakie są wyjątki od zasady rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela

  Przyznamy Ci emeryturę nauczycielską również wtedy, gdy Twój stosunek pracy zostanie rozwiązany z inicjatywy dyrektora szkoły lub wygaśnie, jeżeli:

  1. Twoja szkoła zostanie zlikwidowana częściowo lub całkowicie albo nastąpią:
  • zmiany organizacyjne, które spowodują, że w szkole będzie mniej oddziałów,
  • zmiany planu nauczania, które uniemożliwią dalsze zatrudnianie Cię w pełnym wymiarze zajęć,
  1. Twój stosunek pracy wygaśnie, gdy pozostajesz w stanie nieczynnym:
  • po sześciu miesiącach,
  • dlatego, że odmówisz podjęcia pracy, kiedy będzie można Cię do niej przywrócić.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jakie są wyjątki dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów

  Jeśli jesteś nauczycielem w gimnazjum, to od 26 stycznia 2017 r. możesz przejść na emeryturę nauczycielską, o ile odchodzisz z pracy z powodu wygaszenia kształcenia w Twoim gimnazjum.

  Możesz przejść na emeryturę również wtedy, gdy:

  1. masz minimum 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć oraz
  • 30 lat zatrudnienia ogółem lub
  • 25 lat zatrudnienia ogółem, jeśli jesteś nauczycielem szkoły, placówki, zakładu specjalnego, zakładu poprawczego czy schroniska dla nieletnich,
  1. Twój stosunek pracy wygasł albo został rozwiązany w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019,
  2. przyczyną likwidacji Twojego stanowiska są zmiany organizacyjne, spowodowane  wygaszaniem kształcenia w gimnazjach.

  Ważne! Aby mieć prawo do emerytury nauczycielskiej, musisz zrezygnować z pracy nauczyciela we wszystkich szkołach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kto jeszcze może dostać emeryturę nauczycielską na podstawie Karty Nauczyciela

  Od 1 października 2017 r. możesz uzyskać emeryturę nauczycielską również wtedy, jeżeli:

  1. masz odpowiedni staż – minimum 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć i
  • 30 lat zatrudnienia ogółem lub
  • 25 lat zatrudnienia ogółem, jeśli jesteś nauczycielem szkoły, placówki, zakładu specjalnego, zakładu poprawczego czy schroniska dla nieletnich,
  1. masz odpowiedni wiek, czyli:
  •  ukończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) przed 1 października 2017 r., ale nie osiągniesz przed tym dniem podwyższonego wieku emerytalnego,
  • ukończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) pomiędzy 30 września 2017 r. a 31 sierpnia 2018 r.
  1. za naszym pośrednictwem złożysz wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na Twoim rachunku w OFE do budżetu państwa (w przypadku gdy jesteś członkiem OFE),
  2. rozwiążesz na swój wniosek stosunek pracy do 31 sierpnia 2018 r.,
  3. złożysz wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r.

  Możesz otrzymać emeryturę nauczycielską również wtedy, gdy to dyrektor szkoły rozwiąże z Tobą stosunek pracy lub stosunek ten wygaśnie do 31 sierpnia 2018 r. z przyczyn niezależnych od Ciebie, ponieważ:

  1. Twoja szkoła zostanie całkowicie lub częściowo zlikwidowana albo nastąpią:
  • zmiany organizacyjne, które spowodują, że w szkole będzie mniej oddziałów, lub
  • zmiany planu nauczania, które uniemożliwiają zatrudnianie Cię w pełnym wymiarze zajęć.
  1. Twój stosunek pracy wygaśnie, gdy pozostajesz w stanie nieczynnym:
  • po sześciu miesiącach,
  • dlatego, że odmówisz podjęcia pracy, kiedy będzie można Cię do niej przywrócić.

  Te zasady dotyczą Cię również, gdy jesteś nauczycielem wygaszanego gimnazjum i odejdziesz z pracy do 31 sierpnia 2018 r. na warunkach, które opisujemy w punkcie „Jakie są wyjątki dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów” .

  Przykład

  Pani Anna pracuje w szkole na pełny etat. Do 31 grudnia 2008 r. miała 31 lat stażu pracy, w tym 22 lata pracy pedagogicznej. Pani Anna 15 sierpnia 2017 r. skończyła 60 lat, a przed 1 października tego roku nie osiągnie podwyższonego wieku emerytalnego (dla nie jest to 61 lat i 7 miesięcy). Jeżeli chce otrzymać emeryturę nauczycielską, powinna rozwiązać stosunek pracy najpóźniej 31 sierpnia 2018 r. i najpóźniej w tym dniu  złożyć wniosek o emeryturę. Jeżeli pani Anna złoży wniosek o emeryturę po 31 sierpnia 2018 r., będzie jej przysługiwała emerytura powszechna. Nie będzie już wtedy mogła przejść na emeryturę nauczycielską.

  Ważne! Emeryturę nauczycielską na podstawie Karty Nauczyciela przyznamy Ci tylko wtedy, gdy nie masz przyznanej emerytury powszechnej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 38).