Ścieżka nawigacji

Eksport elektronicznych zwolnień lekarskich z profilu płatnika w Platformie Usług Elektronicznych

Eksport elektronicznych zwolnień lekarskich z profilu płatnika w Platformie Usług Elektronicznych

Informacje ogólne

Na profilu informacyjnym płatnika składek zaświadczenia lekarskie będą dostępne:

1. W formie dokumentów elektronicznych wystawionych przez lekarza (w wydzielonej części skrzynki Dokumenty i wiadomości)

zrzut z ekranu - wystawione zaświadczenia - przykład - dokumenty elektroniczne

Z tego widoku istnieje możliwość eksportu dokumentów elektronicznych w formacie .xml. Oprócz możliwości pobrania pojedynczego dokumentu (przycisk Pobierz dokument) dodana została możliwość grupowego eksportu, gdzie po zaznaczeniu kwadratów z prawej strony eksportuje się archiwum .zip, zawierające odrębne pliki z pojedynczymi zwolnieniami lekarskimi.

Wyeksportowany plik .xml będzie zawierał wszystkie dane ze zwolnienia lekarskiego oraz dane dotyczące podpisu elektronicznego lekarza.

Dokumenty elektroniczne w postaci XML, służące lekarzom do wystawiania zaświadczeń lekarskich opisane są schemą KED_ZLA w wersji 1.0.

2. W formie danych przetworzonych w KSI ZUS (w nowej zakładce Zaświadczenia lekarskie w Panelu Płatnika).

zrzut z ekranu - wystawione zaświadczenia - przykład - dane przetworzone w KSI

Z zakładki Zaświadczenia lekarskie można wyeksportować dane dotyczące zaświadczenia lekarskiego (jednego lub wielu - checkbox do zaznaczania po prawej stronie), eksport odbywa się w postaci pliku w formacie .csv. Wyeksportowany plik .csv będzie zawierał wszystkie dane ze zwolnienia/zwolnień (zawartość wszystkich pól).

Przykłady obowiązujące do 13.08.2018 r.

Przykłady obowiązujące od 14.08.2018 r. - plik zawiera informację o statusie zwolnienia.

Elektroniczne zwolnienia mogą mieć status zaświadczenia:

  • Wystawione,
  • Archiwalne,
  • Skorygowane,
  • Anulowane,
  • Wsteczne – do wyjaśnienia,
  • Wsteczne – uzasadnione medycznie,
  • Wsteczne – nieuzasadnione medycznie.

Import pliku csv do programu Excel

W celu poprawnego importu pliku .csv do programu Excel należy ustawić stronę kodowania polskich znaków UTF-8 np. na kodowanie 65001 Unicode (UTF -8). W innym przypadku mogą pojawić się problemy z polskimi znakami.

zrzut z ekranu - import pliku csv

Należy również zwrócić uwagę na format danych przy imporcie - wybranym formatem danych we wszystkich kolumnach powinien być „Tekst".

zrzut z ekranu - import danych csv wybór danych w kolumnie

Format pliku eksportu:

użyty separator danych

, (przecinek)

użyty znak końca linii

Plik może posiadać zakończenia linii w formacie CRLF lub LF

Nagłówek

Plik będzie posiadał nagłówek w formacie zgodnym z nazwami pól ze zwolnienia

Seria, Numer, PESEL, Imię ubezpieczonego, Nazwisko ubezpieczonego, Miejsce ubezpieczenia, Seria i numer paszportu, Data urodzenia, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Data początku niezdolności, Data końca niezdolności, Data początku pobytu w szpitalu, Data końca pobytu w szpitalu, Wskazanie lekarskie, Kody literowe choroby, Numer statystyczny choroby, Kod pokrewieństwa, Data urodzenia osoby pod opieką, Rodzaj identyfikatora płatnika, Identyfikator płatnika, Nazwa ZOZ, Kod pocztowy ZOZ, Miejscowość ZOZ, Ulica ZOZ, Numer domu ZOZ, Numer lokalu ZOZ, Identyfikator lekarza, Imię lekarza, Nazwisko lekarza, Data wystawienia zaświadczenia, Status zaświadczenia

ilość kolumn

35

format daty

Pola daty są eksportowane w formacie yyyy-MM-dd, przykładowo 2014-10-13