Ścieżka nawigacji

Program Płatnik - pobierz program 02

Program Płatnik - pobierz program 02

Suma kontrolna pliku MD5: bce74b4dad9e4194c960aeea2235bdcc


Jeżeli instalujesz program  i podczas pobierania aktualizacji otrzymasz błąd:

screen z porgramu płatnik Aktualizacja porgramu i danych płatnika

porgrma płatnik - komunikat o błędzie

A w przebiegu aktualizacji będzie informacja:

porgram płatnik screen - bład weryfikacji metryki

to pobierz plik P2StartFix.exe oraz Instrukcję uruchamiania programu aktualizującego i kolejno postępuj zgodnie z opisanymi w niej krokami.

Pliki do pobrania:

Program aktualizujący P2StartFix (52,0 KB)

Instrukcja uruchomienia programu aktualizującego P2StartFix (32,0 KB)

UWAGA!

PRZED POBRANIEM NOWEJ WERSJI PROGRAMU PAMIĘTAJ O KOPII BAZY DANYCH I UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST CI ZNANA JEJ LOKALIZACJA I HASŁO DOSTĘPU!

Instrukcja wykonania kopii bazy poprzez migrację bazy dla Access i dla SQL

Instrukcja wykonania kopii dla Access

Instrukcja wykonania kopii dla SQL