Inne

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

RUD

Zgłoszenie umowy o dzieło

Zgłoszenie umowy o dzieło - do wypełnienia i wydruku.
Aktualizacja 14 maja 2021 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

USI

Wniosek o interpretację

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

USZ

Wniosek USZ

Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę
Aktualizacja formularza: 24 stycznia 2019 r.

OK-WUD

Wniosek OK-WUD

OK-WUD Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
Aktualizacja formularza: 29 lipca 2019 r.
Zastąpił formularz ZUS-OK-WUD-01
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

OK-EKS

Wniosek OK-EKS

Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
Aktualizacja formularza: 21 lipca 2020 r.
Zastąpił formularz ZUS-EKS
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS