Kanada

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

CAN-PL-1-FR

Wniosek CAN-PL 1 (FR)

Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-francuska)
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

CAN-PL-1-ANG

Wniosek CAN-PL 1 (ANG)

Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy (wersja polsko-angielska)
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

IP-PL-CAN 1 (DI)

Informator pomocniczy do PL-CAN 1 (DI) (franc)

Informator pomocniczy do Wniosku o rentę inwalidzką z Systemu Rentowego Kanady (franc)

IP-PL-CAN 1 (DI)

Informator pomocniczy do PL-CAN 1 (DI) (pol)

Informator pomocniczy do Wniosku o rentę inwalidzką z Systemu Rentowego Kanady (pol)

IP-PL-CAN 1 (DI)

Informator pomocniczy do PL-CAN 1 (DI) (ang)

Informator pomocniczy do Wniosku o rentę inwalidzką z Systemu Rentowego Kanady (ang)

PL-CAN 1 (DI)

Wniosek PL-CAN 1 (DI) (ang)

Wniosek o rentę inwalidzką z Systemu Rentowego Kanady (ang)

PL-CAN 1 (DI)

Wniosek PL-CAN 1 (DI) (franc)

Wniosek o rentę inwalidzką z Systemu Rentowego Kanady (franc)

IP-PL-CAN 1

Informator pomocniczy do PL-CAN 1 (pol)

Informator pomocniczy do Wniosku o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu (pol)

IP-PL-CAN 1

Informator pomocniczy do PL-CAN 1 (ang)

Informator pomocniczy do Wniosku o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu (ang)

IP-PL-CAN 1

Informator pomocniczy do PL-CAN 1 (franc)

Informator pomocniczy do Wniosku o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu (franc)