Niezrealizowane świadczenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ENS

Wniosek ENS

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
Aktualizacja formularza: 15 grudnia 2021 r.
Informacja do wniosku ENS (pdf 180kb)
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS